Openbare zitting gemeentelijk stembureau

De publieksbalies in het Stadhuis zijn op 15, 16 en 17 maart gesloten. Dit in verband met de verkiezingen op 15 maart en het gemeentelijk stembureau op 16 en 17 maart. Een gemeentelijk stembureau (GSB) is ingesteld voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Beverwijk en de verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier op woensdag 15 maart 2023. Inwoners kunnen 15, 16  en 17 maart alleen terecht voor spoedgevallen.

Dit gemeentelijk stembureau gaat op donderdag 16 maart 2023 vanaf 08.30 uur in een openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus van hierboven genoemde verkiezingen controleren. Deze zitting met de controle en de uiteindelijke vaststelling van de uitslag is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

  • Als het gemeentelijk stembureau fouten vaststelt dan zal van het stembureau waar de fouten zijn gemaakt de telling opnieuw worden gedaan en door dit gemeentelijk stembureau gecorrigeerd worden.
  • Als het gemeentelijk stembureau de werkzaamheden op donderdag 16 maart 2023 niet afrondt verdagen zij de openbare zitting en gaan vrijdag 17 maart 2023 om 9.00 uur hiermee verder.

Nadat alle controles zijn uitgevoerd en zijn vastgesteld maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook maakt het gemeentelijk stembureau van de beide verkiezingen een proces-verbaal op met de uitslag. Deze uitslagen worden direct na de zitting ook digitaal gepubliceerd.

Deze openbare zitting vindt plaats op de volgende locatie:

Stadhuis Beverwijk
Stationsplein 84
1948 LC Beverwijk

Op verkiezingen2023 is meer informatie te vinden over deze beide verkiezingen. Voor vragen kan er ook contact worden opgenomen via verkiezingen@beverwijk.nl of telefonisch via 0251 - 256 256.