Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023. Voor de provincie Noord-Holland en voor Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Een gemeentelijk stembureau (GSB) is ingesteld voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Beverwijk en de verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier op woensdag 15 maart 2023.

Dit gemeentelijk stembureau gaat op donderdag 16 maart 2023 vanaf 08.30 uur in een openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus van hierboven genoemde verkiezingen controleren. Deze zitting met de controle en de uiteindelijke vaststelling van de uitslag is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Lees meer over de openbare zitting gemeentelijk stembureau.

Heeft deze informatie u geholpen?