De grenzen van de parkeerruimte zijn bijna bereikt in het centrum van Beverwijk. Daarom presenteert het college van burgemeester en wethouders deze week een breed pakket aan parkeerplannen, waar de gemeenteraad na de zomer een besluit over neemt. Het doel van het nieuwe parkeerbeleid is om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en ruimte te bieden aan woningbouw.

“Het is echt nodig om te gaan sleutelen aan ons parkeerbeleid”, zegt wethouder Jaqueline Dorenbos, die verantwoordelijk is voor parkeren. Uit onderzoek door verkeersadviesbureau Iv-Infra blijkt dat de bezettingsgraad in de binnenstad over pakweg vijf jaar richting de 100 procent gaat. “Problemen ontstaan al bij een parkeerdruk boven de 85 procent: bewoners en bezoekers kunnen dan vaak geen passende parkeerplek meer vinden in de buurt”, legt Dorenbos uit. “Gezien onze stedenbouwkundige ambities wordt die drukte alleen maar groter.”

Beverwijk gaat parkeerdruk beter spreiden

Het college heeft dinsdag ingestemd met de parkeervoorstellen. “We gaan de parkeerproblemen op vier manieren te lijf”, zegt Dorenbos. “Om te beginnen gaan we de parkeerdruk spreiden. ’s Avonds is het heel druk in de woonwijken, op werkdagen is de Wijckerpoort overvol en in het weekend geldt dit voor de centrale parkeerterreinen. Dit gaan we beter sturen door de parkeergebieden anders in te delen en de tarieven oplopend te maken. Parkeren op zaterdag is straks niet meer gratis (al betaal je slechts een euro voor de eerste twee uur) en blauwe zones worden ook betaald parkeren. Zo wordt de aanwezige capaciteit in het centrumgebied beter verdeeld.”

Rem op vergunningen, maar ook bezoekersregeling

Ten tweede moet volgens Dorenbos ‘de kraan dicht’. “Er komt een rem op extra parkeervergunningen, waarbij de derde vergunning vervalt. Nieuwe bewoners krijgen nog maar één vergunning. Ook gaan we de handhaving verbeteren, waardoor foutparkeerders en mensen die niet betalen eerder een boete krijgen.”

Ten derde wil het college betere alternatieven bieden: goede voorzieningen voor de fiets (veilige en comfortabele routes en een tweede grote fietsenstalling), hoogwaardig openbaar vervoer en het aanbieden van deelmobiliteit (auto, fiets en scooter). Ook komt er een nieuwe bezoekersregeling voor alle centrumbewoners.

Tot slot wordt de aanpassing van het parkeerbeleid ook aangegrepen om anders om te gaan met de beschikbare openbare ruimte: meer woningen, meer groen en meer gezelligheid in de Breestraat. Dorenbos: “We willen dat het ouderwets gezellige ‘rondje Bree’ weer terugkomt.”

Infobijeenkomsten op 20 en 21 juni

De plannen voor het centrumparkeren worden vanaf 7 juni gedurende zes weken vrijgegeven voor inspraak. Voor de stad worden er twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in het Kennemer Theater: op dinsdag 20 juni voor bewoners en op woensdag 21 juni voor ondernemers. Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur.

Bekijk hier het rapport van Iv-Infra