Ontwerpnotitie Parkeren centrum Beverwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat van woensdag 7 juni tot en met dinsdag 18 juli 2023 voor een ieder de ontwerpnotitie Parkeren centrum Beverwijk ter inzage ligt.

Het doel

De grenzen van de parkeerruimte zijn bijna bereikt in het centrum van Beverwijk. Daarom presenteert het college van burgemeester en wethouders een breed pakket aan parkeerplannen, waar de gemeenteraad na de zomer een besluit over neemt. Het doel van het nieuwe parkeerbeleid is om de stad leefbaar en toegankelijk te houden en ruimte te bieden aan woningbouw.

Voorgestelde maatregelen

In opdracht van het college is een ontwerpnotitie opgesteld met twintig maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Het college wil de parkeerproblemen op vier manieren te lijf gaan: door het spreiden van de parkeerdruk, door een rem op extra parkeervergunningen en betere handhaving, door betere alternatieven te bieden (met name fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit) en door anders om te gaan met de beschikbare openbare ruimte. Sommige maatregelen, zoals het afschaffen van de kruimelregeling voor parkeernormen bij nieuwbouw, gaan gemeentebreed gelden.

Inloopavonden op 20 en 21 juni

Voor direct betrokkenen zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd in het Kennemer Theater: op dinsdag 20 juni voor bewoners en op woensdag 21 juni voor ondernemers. 

Parkeerplannen inzien

De ontwerpnotitie ligt gedurende de genoemde periode ter inzage in het Centraal Publieksbureau van het stadhuis, gevestigd aan Stationsplein 48 te Beverwijk. Dit bureau is op dinsdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 en op de overige werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Ook liggen de plannen elke donderdagmiddag ter inzage in het Wikkelhuis op de bouwlocatie Ankie’s Hoeve vlak naast het stadhuis. Daarnaast is de ontwerpnotitie digitaal al raadpleegbaar.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van zes weken dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. U kunt dit zowel schriftelijk als mondeling doen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Dit kan ook via info@beverwijk.nl. Graag onder vermelding van het zaaknummer Z-23-181273. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres op te geven. Als u ervoor kiest uw zienswijze mondeling in te dienen, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0251) 256 256. Er wordt dan een afspraak ingepland.

Download hier de parkeerplannen