Voorlopige uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

15 maart waren de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023 voor de provincie Noord-Holland en voor Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op deze pagina delen we de tussentijdse opkomstcijfers en de voorlopige uitslag in onze gemeente. 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.  

Opkomst: tussenstand 10.30 uur 

Voor de Provinciale Staten was de opkomst om 10:30 uur 7,95% van de totale stemgerechtigden.
Ook voor de Waterschappen was de opkomst 7,95%.

Opkomst: tussenstand 14.30 uur

Om 14.30 uur had 21,94% van alle stemgerechtigden in Beverwijk gestemd voor de Provinciale Staten.  Voor de Waterschappen was de opkomst en 19,54%.

Opkomst: tussenstand 18.30 uur 

Om 18.30 uur was de tussentijdse opkomst 41,35% van de stemgerechtigden voor de Provinciale Statenverkiezingen en 37,34% voor de Waterschappen. 

Voorlopige uitslag verkiezingen 

Vanwege de grote drukte, is het helaas niet gelukt de voorlopige uitslag in onze gemeente op 15 maart bekend te maken. Het tellen van de stemmen is op 16 maart hervat. De voorlopige uitslag is rond 14.45 uur bekendgemaakt. 

Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Op 16 maart om 8.30 uur is de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau geopend. De zitting is direct weer geschorst, zodat het tellen van de laatste stemmen afgerond kan worden. Zodra alle stemmen geteld zijn, wordt de zitting weer hervat. 

In de openbare zitting worden de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd. Deze zitting met de controle en de uiteindelijke vaststelling van de uitslag is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Servicebalies gesloten op vrijdag 17 maart

In verband met de opgelopen vertraging, heeft het gemeentelijk stembureau ook zitting op vrijdag 17 maart. De servicebalies zijn gesloten op vrijdag 17 maart. Net als op 15 en 16 maart kunnen inwoners alleen voor spoedgevallen terecht.