Raad en college stemmen in met vernieuwd parkeerbeleid voor centrum Beverwijk

Parkeren in Beverwijk verandert met ingang van 2024. De gemeenteraad heeft op 12 oktober ingestemd met nieuw parkeerbeleid voor het centrum van de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens op 31 oktober de laatste benodigde besluiten genomen. Wat verandert er precies?

Na een raadsvergadering, verdeeld over twee avonden (28 september en 12 oktober), heeft de raad ingestemd met de Verordening Parkeerbelasting 2024 en de Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024. Ook stelde de raad onder meer budget beschikbaar voor een scanauto en twaalf extra parkeerautomaten voor het centrumgebied waar nu nog een blauwe zone geldt.

De raad heeft op 12 oktober ingestemd met de Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024, ter vervanging van de nota uit 2020. Dit beleid bepaalt hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn bij nieuwbouw of verbouw. Op de gemeente-website staat wat er gewijzigd is en kan de nieuwe nota worden ingezien.

Nieuw parkeerbeleid vanaf 1 januari 2024

Vanaf de jaarwisseling gaat een aantal parkeerregels veranderen. We zetten ze hier overzichtelijk op een rij.

Minder parkeerzones

De gemeente gaat het aantal parkeerzones versimpelen. In de stad Beverwijk worden de zones Centrum 1, Centrum 2, Rand Centrum en de Blauwe Zone samengevoegd tot één parkeerzone Beverwijk Centrum. De parkeerzones Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar blijven ongewijzigd. Als u straks een parkeerontheffing heeft voor Beverwijk Centrum, dan kunt u met het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend overal in deze zone parkeren.

Uitbreiding betaald parkeren in Beverwijk Centrum

Binnen de parkeerzone Beverwijk Centrum wordt betaald parkeren weer ingevoerd op de zaterdag. Ook veranderen de eindtijden voor betaald parkeren. Van maandag tot en met zaterdag moet worden betaald van 9.00 uur tot 19.00 uur (was 18.00 uur). Uitzondering is het gebied rondom Kennemer Theater, waar betaald parkeren gaat gelden tot 22.00 uur. Een parkeerontheffing is geldig voor deze dagen en tijdvakken. Buiten deze tijdvakken en op zon- en feestdagen is parkeren gratis.

Gewijzigde parkeertarieven

De gemeenteraad heeft op 12 oktober ook de Verordening Parkeerbelasting 2024 vastgesteld. Op grond daarvan wordt vanaf 1 januari 2024 het reguliere uurtarief met 2% geïndexeerd naar € 1,55 per uur. Vanaf het vijfde uur van elke parkeertransactie wordt het tarief verdubbeld naar € 3,05 per uur. Dit is bedoeld om langparkeren zonder ontheffing te ontmoedigen. Op woensdag en zaterdag bedraagt het parkeertarief voor de eerste twee uur van elke parkeertransactie 0,00 euro. Parkeerders moeten zich hiervoor wél aanmelden bij de parkeerautomaten of parkeerapps. De prijs voor parkeerontheffingen (voorheen parkeervergunningen) wordt geïndexeerd met 4%.

Ontheffing in plaats van vergunning

Parkeervergunningen worden straks formeel parkeerontheffingen. Dit betekent dat de gemeente alle huidige vergunningen juridisch niet kan verlengen. Alle parkeervergunningen eindigen automatisch op 31 december van dit jaar. Wie vanaf 1 januari een parkeerontheffing wil hebben, moet deze voor het eind van het jaar aanvragen én betalen.

Maximum aantal ontheffingen

Er worden vanaf 1 januari 2024 maximaal twee parkeerontheffingen per BAG-adres toegekend. BAG staat voor basisregistratie adressen en gebouwen. Per adres mogen maximaal twee bewonersontheffingen worden aangevraagd óf twee bedrijfsontheffingen óf een bewonersontheffing en een bedrijfsontheffing. Hierop zijn in de parkeerzone Beverwijk Centrum twee uitzonderingen mogelijk:

  • Adressen die nu een derde parkeervergunning hebben, mogen nog een derde parkeerontheffing aanvragen;
  • Op ieder BAG-adres mag door bewoners maximaal één bezoekersregeling worden aangevraagd.

Bezoekersontheffing Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar

Bewoners in de parkeerzones Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar kunnen een bezoekersontheffing aanvragen als ze zelf geen eigenaar zijn van een motorvoertuig dat op hun BAG-adres staat geregistreerd. Daarnaast mag er geen mede-bewoner zijn die al over een parkeerontheffing beschikt.

Bezoekersregeling Beverwijk Centrum

Speciaal voor de parkeerzone Beverwijk Centrum is straks een bezoekersregeling van kracht. Deze regeling biedt bewoners de mogelijkheid om hun bezoek tegen een gereduceerd tarief en voor een beperkte duur te laten parkeren in deze zone. Concreet betekent dit:

  • Per BAG-adres kan één bewoner één keer per jaar een bundel van 200 uur aanschaffen tegen een tarief van 50 euro;
  • Wie de regeling later in het jaar aanvraagt, krijgt naar rato minder uren, maar betaalt daarvoor ook naar rato een lagere aanschafprijs;
  • Elk voertuig dient digitaal aangemeld te worden via de site van de gemeente: www.beverwijk.nl/bezoekersregeling
  • Meerdere voertuigen kunnen tegelijk worden aangemeld.

Bezoekuren kunnen niet worden opgespaard voor een volgend jaar en er kan per jaar maar één keer per adres worden aangeschaft. Als u dus halverwege het jaar pas besluit om de bezoekersregeling aan te vragen, kunt u maximaal 100 uren kopen tegen de helft van de kosten voor een heel jaar.

Heldere communicatie richting alle doelgroepen

“Als college zijn we blij met de steun van de raad voor ons nieuwe parkeerbeleid”, zegt wethouder Jaqueline Dorenbos. “We zijn nu hard aan de slag om het beleid op 1 januari 2024 goed van start te laten gaan. Heldere communicatie richting alle doelgroepen is echt een prioriteit. Nieuw parkeerbeleid is nodig omdat in het centrum de grenzen van de parkeerruimte bijna zijn bereikt. Bovendien draagt het bij aan het leefbaar en toegankelijk houden van de stad en verschaft het meer ruimte voor woningbouw en groen.”

Parkeermaatregelen ieder voorjaar evalueren

Ieder voorjaar gaat de gemeente meten en bekijken wat de effecten zijn van de ingevoerde parkeermaatregelen. Dit gebeurt ook in 2024. Over de uitkomsten daarvan gaat de wethouder het gesprek aan met belanghebbenden en de gemeenteraad. Mogelijk geven deze evaluaties aanleiding tot het voorstellen van aanvullende maatregelen.

In november van dit jaar wordt er nog een nulmeting uitgevoerd om te kijken wat de parkeerdruk is voordat de nieuwe maatregelen ingaan. De laatste meting was precies een jaar geleden.

Speciaal parkeerloket in Stadhuis

In de hal van het Stadhuis is vanaf november een parkeerloket, waar bewoners en ondernemers met vragen terecht kunnen. Binnenkort is het ook mogelijk om bij dit speciale loket een parkeerontheffing aan te vragen en direct hiervoor te betalen. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. 

Vragen over het nieuwe parkeerbeleid? Lees onze Q&A Parkeren. 

Praktische parkeerzaken regelen? Ga naar beverwijk.nl/parkeren