Bezoekersregeling

Het parkeerbeleid van de gemeente Beverwijk is veranderd per 1 januari 2024. Lees hier meer over het nieuwe beleid. Nieuw is de bezoekersregeling voor bewoners in het centrum van Beverwijk met én zonder een parkeerontheffing. De bezoekersregeling vervangt in het centrum van Beverwijk de bezoekersvergunning. Bewoners in de parkeerzones Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar kunnen net als in 2023 een bezoekersontheffing aanvragen. 

Bezoekersregeling aanvragenBezoekers aanmelden

Bewoners van de overloopgebieden net buiten parkeerzone Beverwijk Centrum kunnen wél een parkeerontheffing aanvragen, maar géén bezoekersregeling.

Gaat er iets mis met het aanmelden van bezoekers?

Bekijk dan onze pagina met parkeerstoringen. Kunt u daar niet de oplossing vinden, neem dan contact met ons op via (0251) 256 256 of parkeren@beverwijk.nl.

Bezoekersregeling Beverwijk Centrum

Speciaal voor de parkeerzone Beverwijk Centrum is vanaf 2024 een bezoekersregeling van kracht. Deze regeling biedt bewoners de mogelijkheid om hun bezoek tegen een tarief van 0,25 euro per uur te laten parkeren in deze zone. Concreet betekent dit:

  • Per BAG-adres kan één bewoner één keer per jaar een bundel van 200 uur aanschaffen tegen een tarief van 50 euro;
  • Wie de regeling later in het jaar aanvraagt, krijgt naar rato minder uren, maar betaalt daarvoor ook naar rato een lagere aanschafprijs;
  • Elk voertuig dient digitaal aangemeld te worden via de website van de gemeente;
  • Meerdere voertuigen kunnen tegelijkertijd worden aangemeld.

Let op: bij aanmeldingen met de bezoekersregeling wordt er de eerste twee uur wel tijd afgeschreven. Bezoekers kunnen op woensdag en zaterdag de eerste twee uur gewoon gebruikmaken van de gratis parkeeruren als zij zichzelf aanmelden bij een parkeerautomaat of via hun eigen parkeer-app.

Bezoekuren kunnen niet worden opgespaard voor een volgend jaar en er kan per jaar maar één keer per adres worden aangeschaft. Als u dus halverwege het jaar pas besluit om de bezoekersregeling aan te vragen, kunt u maximaal 100 uren kopen tegen de helft van de kosten voor een heel jaar.

Hoe u de bezoekersregeling kan regelen leest u op "Hoe meld ik een bezoeker aan?"

Bezoekersontheffing Bazaar en Wijk aan Zee

Bewoners in de parkeerzones Wijk aan Zee en Beverwijk Bazaar kunnen een bezoekersontheffing aanvragen als ze zelf geen eigenaar zijn van een motorvoertuig dat op hun BAG-adres staat geregistreerd. Daarnaast mag er geen mede-bewoner zijn die al over een parkeerontheffing beschikt. In 2024 bedraagt het tarief van deze bezoekersontheffing 27,21 euro. 

Een bezoekersontheffing kunt u telefonisch aanvragen via ons centrale nummer (0251) 256 256.

Informatie over de bezoekersregeling

Heeft deze informatie u geholpen?