De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2023 de Nota Parkeernormen en Afkoopregeling Parkeren 2024 vastgesteld. Dit nieuwe beleid is van toepassing vanaf 1 november 2023.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de vorige nota uit 2020 zijn:

  • De kruimelregeling voor het hele grondgebied van Beverwijk is komen te vervallen;
  • Voor een specifiek deel van de Stadskant Spoorzone gaan lagere parkeernormen gelden, voor de rest van het centrumgebied van Beverwijk blijven de huidige parkeernormen van toepassing;
  • De tarieven voor de parkeerbijdrage zijn geïndexeerd (artikel 4.4).
  • Ook is nader omschreven welke reductie van de parkeernorm mag worden toegepast bij gebruik van deelauto’s, Mobility as a Service (MaaS) en ander deelvervoer (artikel 3.2.6).

Meer weten over het nieuwe parkeerbeleid van Gemeente Beverwijk dat is goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 oktober 2023? Kijk dan hier.