Scanauto

Gemeente Beverwijk zet vanaf dinsdag 25 juni 2024 een scanauto in om het parkeren te handhaven in het centrum van Beverwijk. Lees hier meer over de inzet van een scanauto. 

De scanauto rijdt rond in de parkeerzones Beverwijk Centrum, sector Theater en sector Bazaar. Hij handhaaft niet op foutparkeren, zoals parkeren op de stoep. Hiervoor worden controleurs ingezet. 

Hoe werkt een scanauto?

Met een scanauto kan de gemeente efficiënter handhaven. Hij scant de kentekens van geparkeerde auto's. Het systeem checkt dan bij het Nationaal Parkeer Register of er een parkeerrecht bekend is. Dit kan betaald parkeren zijn, maar ook een parkeerontheffing of een gehandicaptenparkeerkaart. Als een parkeerrecht ontbreekt, stuurt de scanauto de gegevens naar een controleur. Die gaat naar de plek waar de auto staat en controleert nogmaals of er is betaald. Pas dan volgt een eventuele parkeerboete.

Privacy-verklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de foto's die de scanauto maakt. Gegevens over auto’s met een geldig parkeerrecht worden zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur na het scannen verwijderd. In het geval van een opgelegde boete bewaren we de gegevens totdat ze niet meer nodig zijn om de zaak af te ronden. Als er geen bezwaar meer kan worden gemaakt tegen de boete of als deze al is betaald, verwijderen we alle gegevens.

Parkeerboete, wat nu?

Wilt u meer weten over (fiscale) parkeerboetes of daar wellicht ook bezwaar tegen maken? Bezoek dan voor meer informatie de pagina Parkeerboete.