In Wijk aan Zee scheiden we al een tijdje plastic. Dit gebeurt in eigen containers of in de containers naast de supermarkt. Ook zijn er verzamelcontainers voor papier en glas naast de supermarkt en aan de Zeecroft. De voetbalvereniging Sv Wijk aan Zee haalt ook iedere maand oud papier op. Wijk aan Zee is dus al heel goed bezig! Op deze pagina leest u wat we de aankomende maanden van plan zijn om de afvalinzameling in Wijk aan Zee nog verder te verbeteren. 

Container aanvragen voor gft en etensresten

De ondergrondse GFT-container die naast de kerk stond is inmiddels weg. Hier zat keer op keer veel restafval in. Dat zien we vaker bij ondergrondse GFT containers. Doordat het GFT vervuild was, ging het de verbrandingsoven in. Van goed gft kunnen we biogas en compost maken. Maakte u gebruik van deze container om GFT in te doen? En kunt u een minicontainer van 140 liter of 240 liter kwijt op eigen terrein? Vraag er dan gratis één aan bij HVC.

Informatie over aanbieden van uw afvalbak

In Wijk aan Zee zijn clusterplaatsen. Dat zijn plekken waar de containers moeten staan, zodat HVC ze kan legen. De plekken zijn gemarkeerd. Dat is gedaan met groene tegels of met tegels met een afvalbak erop. Het gebruik van de clusterplaatsen is adresgebonden. Zo verdelen we de containers goed en blokkeren de containers bijvoorbeeld geen uitritten. Op de kaart clusterplaatsen Wijk aan Zee kunt u zien waar u uw bak moet aanbieden. Dan ziet u waar u uw containers mag neerzetten.

Planning

 1. Momenteel bezig: Parkeren op clusterplaats tijdens inzameldag voorkomen

  Om parkeren op clusterplaatsen op de inzameldag te voorkomen, staan er op sommige plekken bordjes. Er zijn aanvragen gedaan om deze borden op nog twee plekken te plaatsen. Deze aanvraag is in behandeling bij de afdeling Bijzondere Vergunningen.

 2. Nog te doen: Maart: ondergrondse container voor plastic, blik en pak op het Boothuisplein

  Op het Boothuisplein komt een ondergrondse container voor plastic, blik en pak. De bovengrondse containers gaan weg. Het straatbeeld wordt netter. De ondergrondse container heeft ook meer capaciteit voor het plastic dan de twee bovengrondse containers. Heeft u geen eigen plasticbak? Of meer plastic dan in de bak past? Dan kunt u gebruik maken van deze verzamelcontainer. 

 3. Nog te doen: Maart/april: onderzoek naar plaatsen ondergrondse container voor plastic, blik en pak bij de Zeecroft

  Er komt een onderzoek naar het plaatsen van een extra container voor plastic, blik en drinkpakken bij de locatie Zeecroft. Als er een container bij past, dan krijgen de omwonenden daarover een bericht. Zij krijgen de tijd om op de plannen te reageren.

 4. Nog te doen: Maart/april: aanpak dumpingen ondergrondse container Voorstraat

  Er komt een onderzoek naar het verplaatsen van de ondergrondse restafvalcontainer Voorstraat 4 naar de locatie Zeecroft. Op de locatie Zeecroft staan ook containers voor glas en papier (en misschien dus straks ook voor plastic, blik en pak) waardoor het gescheiden aanbieden van afval gestimuleerd wordt. De ondergrondse containerlocatie aan de Voorstraat is dan helemaal weg. De plek is ongunstig, omdat er gemakkelijk anoniem afval gedumpt kan worden. Alle mensen die nu van deze container gebruik maken, kunnen terecht bij een van de andere ondergrondse containers. Ook kan een eigen minicontainer voor in de tuin aangevraagd worden, als daar plek voor is.

 5. Nog te doen: Mei: textiel inzamelen in Wijk aan Zee

  Bij ondergronds textiel inzamelen zien we ook veel vervuiling. Samen met HVC bekijken we de mogelijkheden om textiel op een andere manier in Wijk aan Zee in te zamelen.

  De mogelijkheden zijn 

  - bovengrondse containers

  - huis-aan-huis inzameling met zakken

  - een combinatie van beiden

 6. Nog te doen: September/oktober: ondergrondse containers voor restafval op slot

  De containers kunnen dan alleen nog open met de afvalpas. Dat is dezelfde pas als voor het afvalbrengstation op het BUKO-terrein. Vragen over de afvalpas? Bel naar HVC via 0800-0700.

  Tegelijk bieden we mensen die in een grondgebondenwoning hebben (dus met een tuin) de mogelijkheid om de restafvalbak in te leveren. Ze krijgen dan toegang tot een ondergrondse container. Dat is alleen voor het restafval uit de woning. Afvalscheiden blijft belangrijk. En bedrijfsafval moet apart worden weggebracht.

  We willen een goede spreiding krijgen van ondergrondse restafvalcontainers in Wijk aan Zee. Daarom komen er mogelijk twee nieuwe ondergrondse restafvalcontainers bij. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Omwonenden van de beoogde nieuwe plekken krijgen informatie thuis. Er zal ook gelegenheid zijn om een zienswijze in te dienen op de plannen.