In Wijk aan Zee scheiden we al een tijdje plastic. Dit gebeurt in eigen containers of in de containers naast de supermarkt. Ook zijn er verzamelcontainers voor papier en glas naast de supermarkt en aan de Zeecroft. De voetbalvereniging Sv Wijk aan Zee haalt ook iedere maand oud papier op. Wijk aan Zee is dus al heel goed bezig! Vanaf 7 februari haan de ondergrondse containers weer op slot. We doen dit om het restafval te verminderen. In andere delen van Beverwijk heeft dit al tot positieve resultaten geleid. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent. Ook vindt u hier de brieven in vier verschillende talen met uitleg over de afsluiting van de ondergrondse containers.  

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 7 februari kunt u de ondergrondse container voor restafval alleen nog met een afvalpas openen. Deze pas heeft u al. Iedereen heeft deze pas. Het is dezelfde pas als de pas voor de milieustraat. Niet iedereen kan de ondergrondse container openen. Alleen inwoners die gebruik mogen maken van de ondergrondse container, kunnen de container met deze pas open. Heeft u een grijze bak aan huis? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de ondergrondse container voor restafval.

Pas kwijt maar wel recht op het gebruik van een ondergrondse container?

Bel dan met HVC via 0800-0700. HVC verstrekt dan tegen betaling een nieuwe pas.

Sloten op containers leiden tot minder restafval

Door de ondergrondse containers voor restafval op slot te zetten, neemt het restafval ook af. In de rest van Beverwijk doen we het ook al een aantal jaren zo. De resultaten zijn positief. De afname komt omdat bedrijfsafval niet meer in de containers kan, omdat mensen met eigen containers dan alleen nog die containers kunnen gebruiken en omdat mensen meer afval gaan scheiden. Het scheiden van afval is goed. Er gaat dan minder afval als restafval de verbrandingsoven in. Dat afval kan gerecycled worden. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval, papier, glas, textiel en plastic. Het verbranden van afval is daarnaast ook duurder dan het recyclen van grondstoffen. Als we allemaal meer afval scheiden heeft dat een gunstig effect op de afvalstoffenheffing.

Containers afgesloten, maar meer afval dan in de eigen grijze bak past?

Soms hebben huishoudens meer afval dan in de eigen grijze bak past. Die eigen container is 240 liter en HVC leegt die container één keer in de vier weken. Huishoudens komen in aanmerking voor maatwerk als

  • in het gezin een gezinslid is met een medische indicatie waardoor er meer restafval is dan gemiddeld,
  • op een adres een kind is ingeschreven in de leeftijdscategorie 0 tot en met 3 jaar,
  • op een adres vijf personen of meer zijn ingeschreven, of
  • de buitenruimte bij de woning minder dan 12m2 is.

In deze gevallen kan contact opgenomen worden met de publieksinformatie van de gemeente via 0251 – 256 256 of via info@beverwijk.nl.

Verhuur van appartementen en huisjes

Wat moet u doen als u een appartement, zomerhuisje of recreatiewoning verhuurt? Als u apart afvalstoffenheffing hiervoor betaalt via Cosensus, dan is het toegestaan het afval weg te gooien via een ondergrondse container. U krijgt dan ook een extra pas, zodat de huurder de containers kan openen. Als u geen afvalstoffenheffing betaalt of geen aanslag hebt gekregen dan wordt het afval gezien als bedrijfsafval. U moet bedrijfsafval apart laten afvoeren via een contract met een particuliere afvalinzamelaar. U kunt denken aan Adrichem, GP Groot, Milieuservice Nederland, Renewi of SUEZ. Er kan controle zijn op het hebben van een bedrijfsafvalcontract bij verhuur.

Uitleg over sluiting ondergrondse containers in Pools, Engels, Arabisch en Frans