Hartveilige gemeente (AED)

Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst wanneer er binnen 6 minuten acute hulp wordt verleend. Een ambulance kan er niet altijd zijn binnen deze tijd. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, is de kans groter om een hartstilstand te overleven. Dit heet burgerhulp. Op deze pagina vindt u meer informatie over burgerhulp en AED.

De gemeente Beverwijk kan geen overzicht van de AED's toekennen. Op HartslagNu wordt uitgelegd waarom niet iedereen kan zien waar de AED's hangen.

Hoe werkt burgerhulp?

Stan (voorheen Hartveilig Wonen) is een netwerk van goedgeschoolde geregistreerde vrijwilligers. De burgerhulpverleners van Stan zijn getraind om te reanimeren en/of te defibrilleren. De burgerhulpverleners wordt ingezet via de alarmeringsapplicatie van HartslagNu. 

Wanneer de 112-meldkamer een vermoeden van een hartstilstand heeft, alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer zijn. De gealarmeerde burgerhulpverleners krijgen via hun telefoon de exacte locatie van de calamiteit, een routebeschrijving en de AED's door. De burgerhulpverleners verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Meer informatie over Stan burgerhulpverlening vindt u op de website van het Witte Kruis.

AED's in de gemeente

Een AED is een apparaat dat, indien nodig, met een stroomstoot de hartcirculatie probeert te herstellen. Er zijn in de gemeente Beverwijk altijd 15 AED’s beschikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Deze AED’s zijn zodanig over de gemeente verdeeld dat in principe binnen 6 minuten acute hulp kan worden verleend. Daarnaast zijn nog meer AED’s aangemeld bij Stan.

Benieuwd naar AED's in gemeente Beverwijk. Volg dan de instructies op de website van HartslagNu.

Vrijwilliger worden

Om Stan succesvol te laten blijven, blijven vrijwilligers nodig. Iedereen die woont en/of werkt in de gemeente Beverwijk kan zich hiervoor opgeven. U kunt zich als vrijwilliger en/of bezitter van een AED opgeven via Ikbenstandby.nl.

We zijn ook op zoek naar AED’s die door organisaties, verenigingen, instellingen of particulieren beschikbaar worden gesteld.

Heeft deze informatie u geholpen?