Грошова допомога для біженців з України

ukraine flag

Грошова допомога для біженців з України

Якщо ви вимушено переїхали з України, зареєструвалися у муніципалітеті Beverwijk та не маєте достатньо коштів на проживання, ви можете подати заявку на отримання грошової допомоги. В залежності від умов вашого проживання ви можете отримувати грошову допомогу на харчування, часткову компенсацію проживання та інші особисті витрати на зразок одягу тощо.

Які витрати покриває грошова допомога?

Розмір грошової допомоги залежить від вашої ситуації та покриває наступні витрати:

 • харчування;
 • одяг;
 • інші особисті потреби;
 • якщо ви проживаєте у приватному житлі, наприклад, у приймаючій сім’ї, то вам належить додаткова грошова допомога, завдяки якій ви зможете компенсувати частину витрат на проживання вашій приймаючій стороні.

Розмір допомои

Ознайомтесь з розмірами допомоги, яку ви можете отримувати. Розмір допомоги вказано на одну особу за місяць.

Якщо ви перебуваєте у муніципальному місці проживання, наприклад, в готелі.

 • їжа та напої: 205 євро. Ця частина грошової допомоги виплачується лише за умови, що харчування не надається в муніципальному місці проживання. Якщо ви отримуєте харчування, ця частина допомоги вам виплачуватися не буде.
 • особисті потреби: 55 євро.

Якщо ви проживаєте у приватного власника (наприклад, у приймаючій сім’ї)

 • їжа та напої: 205 євро
 • особисті потреби: 55 євро
 • додаткова допомога на компенсацію витрат на проживання на дорослого: 215 євро
 • додаткова допомога на компенсацію витрат на проживання на дітей до 18 років: 55 євро на особ

3аявка на отримання грошової допомоги

Бланк заявления на получение пособия на проживание украинских беженцев в муниципалитете Бевервей

Aanvraagformulier leefgeld

Умови отримання грошової допомоги

Право на отримання грошової допомоги надається особам, які відповідають таким вимогам:

 • Ви прибули до муніципалітету Вельцені як біженець з України.
 • Ви перебуваєте у муніципальному місці проживання (наприклад, в готелі) або проживаєте у приватного власника (наприклад, в приймаючій сім’ї).
 • Ви зареєстровані у Реєстрі особистих даних.
 • У вас є документ, що посвідчує особу.
 • Ви маєте рахунок, відкритий в одному з банків Нідерландів. Додаткову інформацію про реєстрацію ви знайдете у розділі «Рахунок в банку».
 • Ви (ще) не маєте оплачуваної роботи.
 • Ви подали заявку на отримання матеріальної допомоги англійською чи нідерландською мовою (латиницею).

Наразі грошова допомога може бути нарахована тільки на звичайний рахунок, відкритий в нідерландському банку. Якщо у вас вже є нідерландський рахунок, то ми можемо зробити внесок на нього в сумі встановленої грошової допомоги.

Якщо у вас немає нідерландського рахунку, ви можете отримати від нас картку BNG.  Наразі такі картки недоступні. Ми зв’яжемося з вами, як тільки отримаємо їх.

Важливо: навіть якщо у вас немає рахунку в нідерландському банку, ви повинні заповнити форму заяви. Завдяки цьому ми зможемо зв’язатися з вами, як тільки отримаємо картки BNG.

Реєстрація в основному Реєстрі персональних даних (BRP)

Вам необхідно зареєструватися в основному Реєстрі особистих даних (Basis Registratie Personen, BRP) в муніципалітеті. Після реєстації ви отримаєте індивідуальний реєстраційний номер (Burgerservicenummer, BSN). Ця реєстрація є необхідною для відкриття банківського рахунку та отримання грошової допомоги.

Рахунок в банку

Вимушені переселенці з України, яким потрібно мати рахунок в одному з банків Нідерландів, можуть відкрити такий рахунок. Дивіться також betaalvereniging.nl/украіни(externe link) для отримання додаткової інформації. 

Зміна місця проживання

Якщо ви змінюєте адресу вашого перебування та переїжджаєте, наприклад, в інший муніципалітет, вам необхідно повідомити про переїзд. Просимо вас надати інформацію про зміну адреси вашої адреси листом на ел. пошту: leefgeld@beverwijk.nl.

Оплачувана робота

Для особи, яка знаходить оплачувану роботу, виплата грошової допомоги припиняється з першого числа наступного місяця після початку офіційної роботи. Повідомте нас про те, що ви знайшли офіційну роботу за адресою електронної пошти: leefgeld@beverwijk.nl.

Допомога при заповненні заявки на отримання грошової допомоги

Якщо вам потрібна допомога при заповненні заявки, напишіть нам за адресою електронної пошти: leefgeld@beverwijk.nl.

Living allowance for refugees from Ukraine

Vlag van United Kingdom

Living allowance for refugees from Ukraine

Did you flee from Ukraine and are you registered with the municipality of Beverwijk? If you do not have enough money to live on, you can apply for a living allowance. Depending on where you are staying, you can receive a living allowance for food and beverages, housing allowance and/or for personal expenses such as clothing.

What items are covered by a living allowance?

The living allowance covers the following items and depends on your situation:

 • meals;
 • clothing;
 • other personal expenses;
 • if you are staying at a private shelter address, for example with a host family? If so, you will be receiving a housing allowance so you can contribute to the housekeeping expenses.

Amount

Below are the amounts to which you are entitled. The amounts listed are per person per month.

If you are staying in a municipal shelter facility (hotel)

 • food and beverages: € 205. This only applies if food and beverages are not included at the municipal shelter facility where you are staying. If food and beverages are included, you are not entitled to them.
 • personal expenses: € 55,-

If you are staying at a private shelter facility (such as a host family)

 • food and beverages: € 205,-
 • personal expenses: € 55,-
 • housing allowance for adults: € 215,-
 • housing allowance for children under 18: € 55,- per person

Application form Living Allowance

Download the application living allowance form and forward the form with the requested copies:

From when do you receive living allowance?

If we have received the application form in April, the living allowance will be paid retroactively from April 1st. If the form is received after April 30th, the date of receipt will be the first day on which entitlement to the living allowance arises.

Contact

Need help with completing the application for living allowance

If people want help filling out the form, this can be requested via leefgeld@beverwijk.nl.

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Nederlandse vlag

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelinge

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij gemeente Beverwijk? Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u een vergoeding in leefgeld aanvragen. Afhankelijk van waar u verblijft, krijgt u leefgeld voor eten en drinken, woontoeslag en/of persoonlijke uitgaven zoals kleding.

Waarvoor krijgt u leefgeld?

De vergoeding in leefgeld is, afhankelijk van uw verblijfslocatie en situatie, bedoeld voor

 • maaltijden
 • kleding
 • andere persoonlijke uitgaven
 • verblijft u bij een particulier opvangadres, bijvoorbeeld een gastgezin? Dan krijgt u ook een woontoeslag. Daarmee kunt u bijdragen aan de kosten van het huishouden.

Hoogte bedrag leefgeld

Hieronder ziet u de bedragen waar u recht op heeft. De genoemde bedragen zijn per persoon per maand.

Als u in een gemeentelijke opvang verblijft (hotel)

 • eten en drinken: € 205,-. Dit geldt alleen als eten en drinken niet inbegrepen is bij de gemeentelijke opvanglocatie waar u verblijft. Is eten en drinken wel inbegrepen, dan heeft u hier geen recht op.
 • persoonlijke uitgaven: € 55,-

Als u in een particuliere opvang verblijft (zoals een gastgezin)

 • eten en drinken: € 205,-
 • persoonlijke uitgaven: € 55,-
 • woontoeslag voor een volwassene: € 215,-
 • woontoeslag voor een kind jonger dan 18 jaar: € 55,-

Aanvraag formulier Leefgeld

Aanvraag formulier Leefgeld

Download het formulier 'Aanvraagformulier Leefgeld' en stuur dit ingevuld in een e-mail met de gevraagde kopieën naar

Vanaf wanneer krijgt u leefgeld?

De startdatum van uw leefgeld is de datum van inschrijving bij de gemeente Beverwijk (in het BRP) of op zijn vroegst 1 april 2022 als de inschrijving BRP op of voor die datum lag. De uitkering van het leefgeld vindt plaats op de eerste van de kalendermaand. Het leefgeld wordt naar rato berekend als u zich na deze dag meldt.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor leefgeld gelden deze voorwaarden:

 • U bent als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente Beverwijk gekomen.
 • U verblijft in een gemeentelijke opvang (hotel) of in een particuliere opvang (zoals een gastgezin).
 • U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer onder de kop ‘Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)’.
 • U heeft een identiteitsbewijs.
 • U heeft een Nederlandse bankrekening.
 • U heeft (nog) geen inkomsten uit werk.
 • U doet de aanvraag in het Engels of Nederlands (Latijns alfabet).

Op dit moment is het alleen mogelijk om het leefgeld te storten op een reguliere Nederlandse bankrekening. Heeft u een Nederlandse bankrekening dan wordt het leefgeld hierop gestort. Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan krijgt u op termijn een BNG pas. Deze zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Zodra de BNG pas beschikbaar is, kunt u dat op deze website teruglezen.

Belangrijk: ook als u geen Nederlandse bankrekening heeft kan u het aanvraagformulier invullen. Zo kunnen wij contact met u opnemen zodra de BNG passen binnen zijn.

Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

Het is belangrijk dat u staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het openen van een rekeningnummer en het ontvangen van leefgeld.

Nederlandse bankrekening openen

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen (werkende) betaalrekening hebben, kunnen bij verschillende banken als een rekening openen. Kijk ook op betaalvereniging.nl/oekraine(externe link) voor meer informatie.

Wijzigingen in uw verblijfslocatie

Verandert uw verblijfslocatie? Gaat u bijvoorbeeld naar een andere gemeente? Geef dit dan door. Wijzigingen in uw verblijfsplaats kunt u doorgeven per e-mail via leefgeld@beverwijk.nl.

Inkomsten uit werk

Als er inkomsten zijn uit werk vervalt het leefgeld van degene die deze inkomsten heeft. Dit vervalt in de eerstvolgende maand nadat gestart is met werken. Wijzigingen in het inkomen kunnen doorgeven worden via leefgeld@beverwijk.nl.

Contact

Hulp bij invullen aanvraag leefgeld

Als mensen hulp willen bij het invullen van het formulier kan dit worden aangevraagd via leefgeld@beverwijk.nl.