De Kees Delfsweg wordt opnieuw ingericht. Eind januari zijn 17 elzenbomen verwijderd. Deze bomen stonden te dichtbij de parkeervakken en drukten de stoeptegels omhoog, waardoor gevaarlijke situaties ontstonden. In plaats van de elzen komen speciale groenvakken met nieuwe bomen. Daardoor blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk, zoals bewoners van de straat graag wilden.

De bomen zijn in het verleden heel dicht op de parkeervakken geplant. Dit leidde tot aanrijschade en scheve stoeptegels. De gemeente heeft de tegels vaak weer recht gelegd, maar de risico’s voor voetgangers bleven terugkeren. Het weghalen van alleen de wortels was geen optie, want dat verzwakt de bomen. Daarom is – na afstemming met de bewoners van de Kees Delfsweg - gekozen voor het kappen van zeventien van de twintig elzen. De gekapte bomen worden vervangen door nieuwe bomen.

Buurt kiest voor behoud van parkeerplaatsen

In januari 2022 mochten bewoners van de Kees Delfsweg beslissen over de herinrichting van hun straat. De gemeente heeft hen 2 varianten voorgelegd: alle parkeervakken behouden met minder bomen of hetzelfde aantal bomen terug met minder parkeerplaatsen. De buurt sprak zich met 42 tegen vier reacties uit voor behoud van het aantal parkeervakken.

Grotere groenvakken

In de nieuwe situatie komen grotere groenvakken waar bomen zich optimaal kunnen ontwikkelen en geen overlast geven. Het gaat om zes groenvakken waar nieuwe bomen worden geplant met meer afstand tot de woningen. Er komen verschillende soorten bomen in verschillende maten. Denk aan een kleine esdoorn en een linde. Maar ook een Chinese mahonie. Deze bomen zijn beter geschikt voor deze locatie. De overige negen bomen worden gecompenseerd op het binnenterrein bij de speeltuin in de PA-driehoek. Twee bomen komen hier in het groenvak op de hoek van de Baanstraat/Kees Delfsweg.