Een deel van de Kennemerhof krijgt nieuwe bestrating. De gemeente verandert ook de inrichting van de parkeervakken.

Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk

We gaan de parkeerplaatsen anders verdelen, zonder dat het aantal vakken minder wordt. De schuin ingestoken parkeervakken halen we weg. Tussen deze parkeervakken en de nieuwe woningen is nu een smal trottoir. Dit ligt erg laag ten opzicht van de deuren naar de woningen. Deze vakken worden aangelegd als langsparkeervakken.
De haakse vakken aan de rechterkant van de rijweg (bekeken vanuit de Zeestraat) steken bijna door onder de balkons van de woningen. Ook deze vakken worden vervangen door langsparkeervakken. Ze komen iets verder af te liggen van de rand van deze balkons.

Nieuwe bomen en beplanting

Het groenvak tussen de haakse vakken en de woningen met nummers 6 tot en met 16 wordt verkleind. De twee bomen in dit groenvak verdwijnen en worden vervangen dor nieuwe bomen die beter passen. Ook komt er nieuwe beplanting.

Het groenvak is te bekijken via deze tekening. Met een blauwe lijn aangegeven om welk groenvak het precies gaat. Door dit vak te verkleinen kunnen we op deze plek een aantal extra parkeerplaatsen realiseren. Hierdoor blijft het totaal aantal parkeervakken gelijk.

Ook afvoer hemelwater aangepast

Om wateroverlast tegen te gaan, verbeteren we de waterafvoer via de weg. Onder de rijweg leggen we een waterbergende fundering aan, met daaronder een regenwaterriool. Via dit riool kan regenwater beter in de bodem verdwijnen.

Reageren kan tot 31 maart 2023

Het gaat hier om een voorlopig ontwerp. Dit betekent dat omwonenden er nog hun mening over kunnen geven. Wij zien eventuele vragen of opmerkingen op dit ontwerp graag tegemoet. U kunt tot 31 maart 2023 reageren via info@beverwijk.nl of telefoonnummer 0251-256 256.

Alle opmerkingen en vragen van inwoners voorzien wij van een antwoord of reactie. Waar nodig en mogelijk passen we het ontwerp aan. Daarna informeren wij omwonenden daarover.