In onze gemeente zijn meerdere speeltuinverenigingen actief. Wij ondersteunen deze verenigingen van harte. Voor de hele familie is er iets te doen. Iedere vereniging organiseert activiteiten en heeft een eigen programma.