In de groene oostrand van Beverwijk ligt het Aagtenpark; een openbaar toegankelijk natuur-struin-gebied. Het park vormt een verbinding tussen de stad en het landelijk gebied. Bijvoorbeeld met Landgoed Rorik, De Buitenlanden en de Stelling van Amsterdam. In het park kan je wandelen en fietsen. wielervereniging BRC Kennemerland heeft een plek in het park. Of activiteiten organiseren voor sport en spel. Of recreatie en cultuur, zoals kleinschalige culture evenementen. Denk hierbij aan openluchtvoorstellingen en expo’s. Allemaal in een natuurlijke omgeving. 

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het Aagtenpark hoort bij Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer(externe link) (Raum). Het recreatieschap beheert het park. Het Raum is op zoek naar uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van het park. Zodat er straks meer in het Aagtenpark te doen is.

De gemeente Beverwijk participeert samen met buurgemeenten en de provincie in het  recreatieschap. De gemeente blijft grondeigenaar van het park. 

Meer informatie over het Aagtenpark

Hondenbeleid Aagtenpark

Honden mogen grotendeels los in het Aagtenpark. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft hiertoe besloten, omdat hier een grote behoefte aan is en dit het gebruik van het gebied vergroot. De speelplekken blijven verboden voor honden, zodat kinderen en volwassenen daar lekker kunnen spelen. Op de fietspaden en binnen de wielerbaan moeten honden aan de lijn om te voorkomen dat ze fietsers voor de wielen lopen. Op de website van het RAUM vindt u meer informatie over het hondenbeleid van het Aagtenpark.

Hondenbeleid Aagtenpark(externe link)

Grondwatermonitoring Aagtenpark

Aan de noordzijde van het Aagtenpark is in het verleden een grondwaterverontreiniging ontstaan met benzeen. Vanwege de omvang van de verontreiniging is wettelijk gezien sprake van bodemverontreiniging met verspreidingsrisico’s. In 2014 is daarom een saneringsplan opgesteld met als doel: het beheersen van de verspreiding door middel van monitoring. In 2015 is gestart met het uitvoeren van de jaarlijkse monitoring van het grondwater. Zolang er nog geen stabiele eindsituatie is bereikt wordt de jaarlijkse meting voortgezet. En eventueel aangepast op basis van de verkregen inzichten in de ontwikkeling van de verontreinigingssituatie. Mocht de situatie verslechteren, wat we niet verwachte, bestaat er de mogelijkheid tot een grondwateronttrekking als terugvalscenario.

Uit de laatste monitoringsrapportage van 9 april 2021 blijkt dat de gehalten aan benzeen in het grondwater stabiel zijn of zelfs afnemen. Daarom zijn er geen risico’s op verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging in de noordelijke richting te verwachten. Er is dus geen aanpassing van het monitoringsnetwerk nodig. Als u nog vragen heeft over de monitoring dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst IJmond, telefoon nummer: 0251 263 863.

Heeft deze informatie u geholpen?