Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kindje levenloos geboren of heeft uw kindje kort geleefd? Dan doet u hiervan aangifte in de gemeente waar uw kindje is geboren. Dit doet u voor de begrafenis of de crematie.

Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Uw kind is levenloos geboren

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op.

Uw kind heeft kort geleefd

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van geboorte en de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden daar.

Wie mogen aangifte doen?

 • een van de ouders
 • een uitvaartondernemer
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid
 • medewerkers van het ziekenhuis.

Aangifte doen en wat neemt u mee naar de afspraak.

U kunt online aangifte doen of maar hiervoor een Afspraak  (de Aangifte is gratis)

Maak een Afspraak

Wat neemt u mee naar de afspraak

 • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts
 • B-enveloppe (bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) met daarin gegevens van de arts over het overlijden van uw kind
 • eventueel een ingevuld aangifteformulier (pdf, 78 kB) bij een levenloze geboorte
 • een ingevuld verzoek (pdf, 27 kB), als u als ouder(s) registratie wilt van uw levenloos geboren kind bij uw persoonsgegevens in de BRP. Meer informatie leest u onderaan deze pagina.

Toestemming (verlof) voor begraven of cremeren

Om uw kind te kunnen begraven of cremeren hebt u toestemming (een verlof) van ons nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind. Aangifte doet u daarom vóór de begrafenis of crematie.

Wanneer is verlof wettelijk niet verplicht?

Als de zwangerschap minder dan 24 weken was en uw kind niet of minder dan 24 uur geleefd heeft. Het is wel mogelijk om in deze situatie een verlof te krijgen. Neem gerust contact op voor meer informatie 0251 256 256

Uw kind is lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden

Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Beverwijk? U belt dan 0251 256 256. We kijken of er misschien toch al een akte bestaat. Of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

Is er wel een akte van uw kind maar staat daar geen voornaam in? U mag dit nog laten aanpassen. U belt dan 0251 256 256. We kijken wat er in uw geval moet gebeuren om de voornaam/voornamen alsnog aan de akte toe te voegen.

Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Als uw kind levenloos is geboren:

 • Hebt u al eerder aangifte gedaan maar is uw kind nog niet in de BRP geregistreerd? Dan kan dit alsnog, wanneer u maar wilt. Het maakt hierbij niet uit hoe lang geleden uw kind levenloos is geboren. U kunt hiervoor bellen met team Publieke Dienstverlening via 0251 256 256.
 • Moet u nog aangifte doen? Registratie in de BRP kan direct als u aangifte doet, maar dat hoeft niet.

Registeren in de BRP kan op 2 manieren:

 1. Maak een afspraak om uw verzoek aan de balie te doen.
 2. Bij aangifte, vul (ieder) het formulier ‘Verzoek tot opnemen gegevens overleden kind in de BRP (pdf, 27 kB)  in. U geeft dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan degene die de aangifte doet. U kunt dit formulier ook achteraf per post opsturen aan uw woongemeente, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.

Als uw kind kort heeft geleefd

 • Wij registeren uw kind automatisch in de BRP. Dit doen we na het opmaken van de geboorte- en overlijdensakte. U hoeft hier dus niets voor te doen.
 • Heeft uw kind lang geleden kort geleefd en werd het toen niet geregistreerd in de BRP? U mag uw kind dan alsnog laten registeren in de BRP

Registeren in de BRP kan op 2 manieren:

 1. Maak een afspraak om uw verzoek aan de balie te doen.
 2. Vul (ieder) het formulier ‘Verzoek tot opnemen gegevens overleden kind in de BRP (pdf, 18 kB)  in. Stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs op aan uw woongemeente.

Akte van geboorte (levenloos)

Als uw kindje voor de geboorte is overleden kan een akte opgemaakt worden van geboorte (levenloos) in de gemeente waar uw kindje is geboren. Het maakt daarbij niet uit of het kindje binnen of na een zwangerschap van 24 weken is geboren. In de akte kunnen voor- en achternamen opgenomen worden. Ook is het mogelijk om een levenloos geboren kindje bij de aangifte te erkennen.

Is uw kindje lang geleden levenloos geboren of kort na de geboorte overleden? Als u hiervan toen geen aangifte hebt gedaan mag u dit alsnog doen.

Voor het opmaken van een akte van geboorte (levenloos) kunt u een afspraak maken of via 0251 256 256. Onze medewerkers informeren u dan meteen over de benodigde documenten.

Heeft deze informatie u geholpen?