Veel van onze diensten kunt u online regelen. Voordat u een afspraak maakt, raden we u aan te kijken of de gewenste dienst ook online beschikbaar is.

Afschrift burgerlijke stand (akte)

Online regelen Afspraak maken

Attestatie de vita/ bewijs van in leven zijn

Online regelen Afspraak maken

Eigen/gezondheidsverklaring rijbewijs

Online regelen Afspraak maken

Emigratie/ vertrek naar het buitenland

Online regelen Afspraak maken

Gehandicaptenparkeerkaart

Online regelen Afspraak maken

Gehandicaptenparkeerkaart/plaats

Online regelen Afspraak maken

Overlijdensaangifte

Online regelen Afspraak maken

Parkeerontheffing 2024

Online regelen Afspraak maken

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Online regelen Afspraak maken

Verhuizing binnen gemeente

Online regelen Afspraak maken

Verhuizing uit andere gemeente

Online regelen Afspraak maken

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Online regelen Afspraak maken

Briefadres/ postadres

Afspraak maken

Erkenning bestaand kind

Afspraak maken

Erkenning ongeboren vrucht

Afspraak maken

Garantverklaring/ uitnodiging

Afspraak maken

Geslachtswijziging

Afspraak maken

Gewaarmerkte kopie conform origineel

Afspraak maken

Identiteitskaart aanvragen

Afspraak maken

Immigratie/ vestiging uit het buitenland

Afspraak maken

Inleveren buitenlandse akte(n)

Afspraak maken

Legalisatie handtekening

Afspraak maken

Levenloos geboren kind

Afspraak maken

Melding huwelijk/ partnerschap

Afspraak maken

Naamswijziging informatie

Afspraak maken

Naturalisatie/ optie intake

Afspraak maken

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Afspraak maken

Paspoort aanvragen

Afspraak maken

Rijbewijs aanvragen

Afspraak maken

Vluchtelingen paspoort

Afspraak maken

Vreemdelingen paspoort

Afspraak maken

Wijzigen persoonsgegevens

Afspraak maken

.