Veel van onze diensten kunt u online regelen. Voordat u een afspraak maakt, raden we u aan te kijken of de gewenste dienst ook online beschikbaar is.

Attestatie de vita/ bewijs van in leven zijn

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Eigen/gezondheidsverklaring rijbewijs

Online regelen(externe link) Afspraak maken(externe link)

Emigratie/ vertrek naar het buitenland

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Gehandicaptenparkeerkaart/plaats

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Verhuizing uit andere gemeente

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Online regelen Afspraak maken(externe link)

Briefadres/ postadres

Afspraak maken(externe link)

Erkenning bestaand kind

Afspraak maken

Erkenning ongeboren vrucht

Afspraak maken(externe link)

Garantverklaring/ uitnodiging

Afspraak maken(externe link)

Gewaarmerkte kopie conform origineel

Afspraak maken(externe link)

Identiteitskaart aanvragen

Afspraak maken(externe link)

Immigratie/ vestiging uit het buitenland

Afspraak maken(externe link)

Inleveren buitenlandse akte(n)

Afspraak maken(externe link)

Legalisatie handtekening

Afspraak maken(externe link)

Levenloos geboren kind

Afspraak maken(externe link)

Melding huwelijk/ partnerschap

Afspraak maken(externe link)

Naamswijziging informatie

Afspraak maken(externe link)

Naturalisatie/ optie intake

Afspraak maken(externe link)

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Afspraak maken(externe link)

Vluchtelingen paspoort

Afspraak maken(externe link)

Vreemdelingen paspoort

Afspraak maken(externe link)

Wijzigen persoonsgegevens

Afspraak maken(externe link)

.