Wilt u alcoholhoudende drank schenken in een horecabedrijf? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor commerciële horecabedrijven (cafés of restaurants) en voor paracommerciële instellingen, zoals (sport)kantines of andere verenigingen. Een slijterij heeft ook een drank- en horecavergunning nodig.

Alcoholwetvergunning aanvragen of wijzigen?

Voor het aanvragen of wijzigen gebruikt u de formulieren onderaan deze pagina bij "Downloads". Er zijn twee aanvraagformulieren. Model A is voor commerciële horecabedrijven. Model B is voor paracommerciële instellingen.

Een vergunning is niet overdraagbaar en voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig. Als u een alcoholvrije horecagelegenheid wilt starten of overnemen, dan heeft u alleen een horeca-exploitatievergunning nodig.

Hoe werkt het?

Start u een nieuwe onderneming? Of neemt u een bestaande onderneming over? Is er een wijziging in de bedrijfsvoering? Dan vraagt u een Alcoholwetvergunning aan. Ook als de inrichting veranderd en niet meer klopt met de bestaande vergunning, vraagt u een wijziging aan.

Voordat wij een vergunning geven controleren wij of: 

  • u ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel
  • alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne, 21 jaar of ouder zijn en geen strafverleden hebben
  • het pand voldoet aan inrichtingseisen zoals hoogte, oppervlakte, ventilatie en toilet

Commerciële horeca

Voor commerciële horeca is de Beleidsregel Wet BIBOB 2018 nog van toepassing. U vult daarom ook een BIBOB-vragenformulier in en stuurt de gevraagde bijlagen mee. Als daar aanleiding voor is nodigen wij u uit voor een intakegesprek. 

Paracommerciële instellingen

Voor paracommerciële instellingen geldt dat de gemeente kan besluiten om een BIBOB-onderzoek in te stellen. De Wet BIBOB is ook een (preventief) instrument waarmee de gemeente kan voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert. Ook helpt de wet de concurrentiepositie van bonafide ondernemers te beschermen.

Als u de formulieren en benodigde bijlages bij elkaar hebt en ingevuld, dan kunt u deze mailen naar info@beverwijk.nl onder vermelding van horecavergunning.

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag heeft u het formulier Model A of B nodig. Dit vindt u onder aan de pagina. U stuurt mee:

  • verklaring sociale hygiëne
  • kopie van de statuten (vereniging of stichting)
  • huur- of koopovereenkomst
  • arbeidsovereenkomsten

Paracommerciële organisaties

Wat kost het?

De tarieven zijn:

  • nieuwe vergunning: € 340,70
  • wijziging inrichting: € 212,99
  • nieuwe leidinggevende: € 136,00

Na uw aanvraag

De beslistermijn voor commerciële bedrijven is acht weken. De beslistermijn voor een aanvraag voor een paracommerciele instellingen is dertien weken.

Meer informatie?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving via 0251 256 256 of mailen naar omgevingsdesk@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?