Op dit moment zijn we bezig om voor de Alkmaarseweg een nieuw ontwerp te maken. Het gaat om het stuk Alkmaarseweg van het kruispunt Schans tot aan de Plesmanweg.

Het ontwerp is nog niet af

En we zijn er later klaar mee dan we hadden beloofd. Dit heeft verschillende redenen gehad. Een belangrijke oorzaak is dat we op de Alkmaarseweg niet genoeg ruimte hebben. We willen veel, maar dat is moeilijk in te passen. Daarom hebben we verschillende vormen moeten onderzoeken en van daaruit hebben we keuzes gemaakt. Daarnaast beperken de coronamaatregelen ons ook in de voortgang van het project.

We konden nog geen compleet ontwerp presenteren. Daarom hebben we de bewoners alvast laten weten wat we wel hebben via een nieuwsbrief. Waar staan we nu? En waarom hebben we sommige keuzes nu al wel gemaakt?

Nieuw Ontwerp voor de Alkmaarseweg

Hieronder staat beschreven hoe het Voorlopig Ontwerp eruit komt te zien. Het Voorlopig Ontwerp zijn wij nu aan het uitwerken. Dit ontwerp moet nog op details uitgewerkt worden en besproken met belanghebbenden. De Alkmaarseweg vanaf de Schans tot aan de Kaapstraat is een erg lange en oude straat. Er zijn veel plekken waar maatwerk nodig is en waar wij niet met standaard oplossingen uit komen. Dit vergt helaas veel tijd.

Wel willen wij u met deze toelichting vooruitlopend informeren hoe het Voorlopig Ontwerp er uit komt te zien. En er wordt uitgelegd wat er met de riolering gaat gebeuren.
 

Hoe gaat de Alkmaarseweg eruit zien?

De Alkmaarseweg blijft een 50-km weg. Met parkeerstroken direct naast de weg. Het fietspad komt in het nieuwe ontwerp achter de parkeervakken. Dit is dus anders dan in de huidige situatie, waar een fietsstrook direct naast de rijbaan ligt en auto’s via de fietsstrook moeten inparkeren. Waar mogelijk plaatsen we bomen. Deze komen tussen de parkeervakken.

Impressie Alkmaarseweg Beverwijk in zuidelijke richting ter hoogte van huisnummer 84
Impressie Alkmaarseweg Beverwijk in noordelijke richting ter hoogte van huisnummer 196

Deze impressies zijn indicatief. Deze zijn bedoeld om het principe en de verdeling van rijweg, parkeervak, fietspad en trottoir weer te geven. Het uiteindelijke Voorlopig Ontwerp kan afwijken als gevolg van noodzakelijke aanpassingen.

Kruispunten Alkmaarseweg met Hilbersplein en Büllerlaan, Burgemeester Scholtenstraat en Heemskerkerweg

Deze kruispunten gaan we aanpassen. Dit worden voorrangspleinen. De verkeerslichten halen we weg. Een voorrangsplein is anders dan een rotonde. We kiezen voor een voorrangsplein omdat er voor een rotonde niet voldoende ruimte is bij de Burgemeester Scholtenstraat en bij de Heemskerkerweg. Voor de eenduidigheid wordt daarom ook op het kruispunt met Hilbersplein en Büllerlaan een voorrangsplein aangelegd. In onderstaande afbeelding is dit voorrangsplein op het kruispunt Hilbersplein-Büllerlaan ingeschetst. Voor de andere twee kruispunten wordt dit principe ook toegepast.

Voorlopig ontwerp Alkmaarseweg Beverwijk met voorbeeld van voorrangsplein op kruispunt Alkmaarseweg met Hilbersplein en Bullerlaan

Op het kruispunt met Schans, Breestraat en Hendrik Mandeweg is niet voldoende ruimte voor een voorrangsplein. Daar kunnen we voor fietsers en voetgangers geen goede, veilige oversteekvoorziening maken zonder verkeerslichten. Hier worden daarom (nieuwe) verkeerslichten geplaatst.

Het nieuwe ontwerp uitgelegd

De belangrijkste reden dat we een nieuw ontwerp maken is dat het asfalt, de openbare verlichting én de verkeerslichten nodig aan vervanging toe zijn.
Ook mag de Alkmaarseweg wel wat groener worden. Op de Alkmaarseweg zijn tussen de Schans en het Hilbersplein / Büllerlaan nauwelijks bomen aanwezig.

  • Asfalt

De asfaltconstructie is onderzocht en het einde van de levensduur van het asfalt is bereikt. Niet op alle plekken is het even slecht, maar op ongeveer de helft van de Alkmaarseweg moet het asfalt geheel vervangen worden (tot en met de fundering). De andere helft heeft minimaal een vervanging van de deklaag (de bovenste 3 cm) van het asfalt nodig.

  • Rijweg

Voor de Alkmaarseweg is besloten dat dit een 50 km-weg blijft. Dit kan ook niet anders. Door de hoeveelheid verkeer, het openbaar vervoer én de ontsluitende functie van de weg. Dit betekent dat de rijweg (het deel waar de auto’s rijden) geasfalteerd wordt en dat auto- en fietsverkeer gescheiden wordt.

  • Groen en/of parkeren

De Alkmaarseweg is erg versteend. Er staan nauwelijks bomen. De gehele breedte tussen de gevels is verhard als rijweg, fietsstrook, trottoir en parkeerplaats. In het nieuwe plan willen we de Alkmaarseweg vergroenen. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. Met de klimaatverandering en de warmere zomers, dragen bomen op die manier bij aan de leefbaarheid. Het aantal bomen dat we kunnen planten is beperkt. We moeten rijweg, fietspaden en trottoirs aanbrengen. De ruimte die dan overblijft is niet genoeg om voldoende parkeerplaatsen én een doorgaande boomstructuur aan te brengen. Het college heeft besloten om de hoeveelheid parkeerplaatsen zo veel mogelijk te handhaven. Het aantal bomen dat tussen de parkeerplaatsen aangeplant kan worden is daardoor beperkt.

  • Trottoirs en fietspad

Tussen de parkeerplaatsen en de woning (of tuin) komen fietspad en trottoir. Ook wordt er een uitstapstrook gemaakt tussen parkeervak en fietspad. Een openslaande deur steekt dan niet uit over het fietspad. Voor de fietser is dit veiliger maar geeft ook een beetje ruimte aan de passagier die in- of uitstapt. Het fietspad wordt breder dan de huidige fietsstrook. Het trottoir wordt op veel plaatsen daardoor smaller dan in de huidige situatie.

  • Kruispunten en verkeerslichten

Op de Alkmaarseweg staan op vier kruispunten verkeerslichten. Op de kruisingen met: Schans- Breestraat, Burgemeester Scholtenstraat, Heemskerkerweg en Hilbersplein-Büllerlaan. Deze verkeersregelinstallaties (VRI’s) zijn erg oud. Niet alleen de masten en lampen zijn oud, maar ook de software, de regelkasten en de bedrading zijn oud. In het nieuwe ontwerp komen alleen op het kruispunt Schans-Breestraat verkeerslichten terug. Hier is geen ruimte om een voorrangsplein aan te leggen, zoals we op de andere kruispunten maken. Voor de doorstroming van het verkeer is het niet nodig om dit met verkeerslichten te regelen.

  • Veiligheid en snelheid

Voor fietsers en voetgangers is het mogelijk om veilig over te steken. We brengen
middeneilanden aan. De oversteek voor fietsers en voetgangers wordt in tweeën gedeeld. De oversteek is daardoor per keer korter. Door de breedte van de rijweg, de plaats van de parkeerplaatsen naast de rijweg en de vorm van de voorrangspleinen wordt de snelheid op de Alkmaarseweg geremd. De automobilist heeft een smallere rijbaan en geen lange rechte weg voor zich. Qua beeld én doorstroming ontstaat een rustiger weg. Voor de doorstroming en de veiligheid heeft dit een positief effect.

  • Openbare Verlichting

De lantaarnpalen en de lampen zijn aan vervanging toe. In heel Beverwijk worden de lampen zo veel mogelijk vervangen door LED-lampen. Deze zijn energiezuiniger en gaan langer mee. Ook zijn deze beter te richten zodat ze een betere lichtspreiding geven. Het ontwerp werken we nog verder uit. Daarna kunt u uw reactie hierop geven. Er zijn hier en daar nog knelpunten waar we een oplossing voor moeten vinden. Dit ontwerp met een 50 km-weg en vrijliggende fietspaden is wel de basis van het Voorlopig Ontwerp waarmee wij binnenkort bij u terugkomen.
 

Heeft deze informatie u geholpen?