Wij vinden het leuk als u met initiatief komt om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken. Heeft u een idee of wilt u iets organiseren voor de bewoners van uw buurt? In veel gevallen kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Vergeet niet om te kijken of voor uw idee een vergunning nodig is. In sommige gevallen kunt u deze kosten ook terugkrijgen van ons. Op deze pagina kunt u een vergoeding aanvragen of een declaratie indienen voor een idee. Ook leest u hier meer over de voorwaarden.

Online een bijdrage aanvragen

Heeft u al kosten gemaakt voor een bewonersinitiatief of wijkinitiatief? En heeft u recht op vergoeding van deze kosten? Hiervoor kunt u online een declaratie indienen.

Spelregels

 • U voert het idee uit in Beverwijk en/of Wijk aan Zee.
 • Uw idee past in het beleid van de gemeente.
 • De ideeën worden georganiseerd voor en door de buurt.
 • Als de gemeente voor een dergelijke aanvraag al een bijdrage heeft gegeven, kunt u dezelfde soort aanvraag niet nog een keer insturen.*
 • Uw idee maakt geen verschil in ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid of politieke voorkeur.
 • U stuurt uw idee minimaal 20 werkdagen vóór dat u uw idee uitvoert in, via de website van de gemeente.
 • Alléén helemaal ingevulde aanvragen neemt de gemeente in behandeling. Denk hierbij aan het meesturen van een begroting.
 • Een financiële bijdrage aan een idee kan niet hoger zijn dan € 5.000,-. Voor hogere bedragen kunt u een subsidie aanvragen via www.beverwijk.nl onder het kopje Subsidies.
 • De gemeente beoordeeld of uw idee wel of niet voor een bijdrage in aanmerking komt. Als uw idee hier niet voor in aanmerking komt, krijgt u uiteraard de reden hiervan te horen.

* Uitzondering hierop is het samen met buurtbewoners verfraaien van de omgeving met planten e.d. Ook is er een uitzondering voor het organiseren van een straat- of buurtactiviteiten met als hoofddoel het verbeteren van de contacten in uw buurt.
 

Ideeën waar u géén vergoeding voor krijgt

 • Ideeën waarmee geld wordt verdiend.
 • Ideeën die georganiseerd worden vanuit een bepaald geloof of die te maken hebben met politiek e.d.
 • Prijzen van verlotingen, bingoavonden, cadeaus e.d.
 • Eten en drinken
 • Abonnementen, contracten e.d.

Aanvullende informatie

Wat is een straat- of buurtactiviteit

Een straat- of buurtactiviteiten is een kleine activiteiten die de contacten in uw buurt verbeteren. Deze activiteit organiseert u voor en door de buurt, in één of meerdere met elkaar verbonden straten.

Hoe hoog is de bijdrage bij een straat-of buurtactiviteit.

De bijdrage voor straat- of buurtactiviteit is 50%. Er is een uitzondering voor aandacht wijken. Daar is een bijdrage van 100% mogelijk. Voor welke vergoeding uw buurt in aanmerking komt, beoordeeld de adviseur participatie & bewonersinitiatieven. 

Opmerking:

 • U kunt  hier op de website met  de zoekterm:" Evenementen organiseren" controleren of er voor uw idee een vergunning nodig is. Bij een “Klein evenement” is de meeste gevallen een melding voldoende. Een vergunning voor een “Groot evenement” kost meestal geld. In sommige gevallen kunt u deze kosten terugkrijgen van de gemeente. 
 • Voor het aanvragen van een vergunning is er een apart formulier. Dit staat los van de aanvraag voor een bewoners- of wijkinitiatief.

   

Hoe kan ik mijn bijdrage ontvangen

U kunt uw voorgeschoten bedragen alléén op de twee hieronder genoemde manieren terugkrijgen:

Manier 1 

 • Om uw gemaakte kosten terug te krijgen gebruikt u het zogenaamde “Declaratieformulier”. Dit formulier staat ook op de website van de gemeente Beverwijk onder het kopje “Bewoners- of wijkinitiatief”.
 • U stuurt binnen 6 weken na afloop van de activiteit een financieel overzicht en foto’s van hoe u het idee heeft uitgevoerd.
 • De gemeente betaalt pas uit als u ons de originele bonnen of facturen van de gemaakte kosten opstuurt.

Manier 2

 • Als het om grotere bedragen gaat kan de leverancier een factuur direct naar de gemeente sturen. Dan hoeft u de kosten niet voor te schieten.
 • Belangrijk: dit kan alléén na overleg met de adviseur van de gemeente.
 • Hij geeft u hiervoor een schriftelijke toestemming

Houdt u zich aan deze twee manieren. Zo voorkomt u dat uw uitgaven niet worden vergoed.
 

Wijkgroepen

Sommige wijken hebben een wijkgroep. Wijk aan Zee heeft een dorpsraad. In een wijkgroep of dorpsraad zitten enthousiaste bewoners die zich inzetten voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun wijk. Wilt u zich bij een bestaande wijkgroep aansluiten? Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Voor de dorpsraad geldt een benoemingsprocedure. Is er geen wijkgroep actief? Neem dan contact op met de gebiedsverbinder van die wijk.

Contactpersonen wijkgroepen

Heeft u vragen? Stel ze gerust

Onze Adviseur Participatie & Bewonersinitiatieven denkt graag met u mee.

 • Marc Kouwenhoven, bereikbaar via ons klant contactcentrum 0251-256256 of via de e-mail

Heeft deze informatie u geholpen?