Bezwaarcommissie

Wij hebben een onafhankelijke Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften. De leden van de bezwarencommissie zijn niet in dienst van of verbonden aan de gemeente Beverwijk. De bezwarencommissie adviseert het gemeentebestuur over ingekomen bezwaarschriften

Samenstelling bezwaarcommissie

De bezwarencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Mevrouw mr. I.P.F. Olgers (voorzitter en lid);
 • Mevrouw mr. L. John (plaatsvervangend voorzitter en lid);
 • De heer mr. E. van Kampen (plaatsvervangend voorzitter en lid);
 • Mevrouw mr. R.M.R. Ngalle (plaatsvervangend voorzitter en lid);
 • De heer mr. B. Malloul (plaatsvervangend voorzitter en lid);
 • Mevrouw mr. F. Güner (plaatsvervangend voorzitter en lid);

Het secretariaat van de bezwarencommissie bestaat uit: mevrouw mr. T. Stratmann en mevrouw mr. E.S. Martina-Dirks.

De Regeling voor de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Beverwijk beschrijft de werkwijze en samenstelling van de bezwarencommissie.

Hoorzitting

De bezwarencommissie houdt vaak een hoorzitting. Hiervoor worden de bezwaarmaker, een vertegenwoordiger van de gemeente en eventueel andere betrokkenen uitgenodigd. Tijdens de hoorzitting krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaren toe te lichten en kunnen er door de bezwarencommissie vragen worden gesteld. U bent niet verplicht om van de hoorzitting gebruik te maken. Als een hoorzitting al is gepland, maar u wilt niet komen, dan kunt u zich mondeling of schriftelijk (kan ook per e-mail) bij het secretariaat afmelden. 

Soms vindt er geen hoorzitting plaats. Dat is het geval als het bezwaar kennelijk (on)gegrond of kennelijk niet-ontvankelijk is. In dat geval brengt de bezwarencommissie op grond van het dossier en het ingediende bezwaarschrift een advies aan het gemeentebestuur uit.

Van de hoorzitting kan een opname worden gemaakt die wordt gebruikt voor het maken van het verslag van de hoorzitting. Deze opname wordt na de hoorzitting meteen vernietigd.

Machtiging

Als u niet zelf naar de hoorzitting kunt of wilt komen, dan kunt u zich op de hoorzitting laten vertegenwoordigen. Iemand anders voert dan namens u het woord. Dan is een machtiging nodig. U kunt iemand machtigen door een briefje te schrijven waarin staat dat iemand anders op de hoorzitting namens u het woord gaat voeren. U moet dit briefje ondertekenen. U kunt ook gebruik maken van dit machtigingsformulier  of een machtigingsformulier opvragen bij het secretariaat van de bezwarencommissie. De machtiging kunt u aan het secretariaat overleggen of u kunt de machtiging op de hoorzitting laten overhandigen.

Als een advocaat namens u naar de hoorzitting komt is een machtiging niet nodig. U kunt altijd iemand meenemen naar de hoorzitting.

Hoorzittingen en vergaderdata

De hoorzittingen zijn om de week op woensdagavond. De hoorzittingen zijn in principe openbaar. Ook zijn de vergaderdata en agenda's van de commissie openbaar.

De geplande hoorzittingsdata voor 2024 zijn:

 • 27 maart 2024
 • 10 april 2024
 • 24 april 2024
 • 15 mei 2024
 • 29 mei 2024
 • 12 juni 2024
 • 26 juni 2024
 • 10 juli 2024
 • 24 juli 2024
 • 14 augustus 2024
 • 4 september 2024
 • 18 september 2024
 • 2 oktober 2024
 • 16 oktober 2024
 • 30 oktober 2024
 • 13 november 2024
 • 27 november 2024
 • 11 december 2024
 • 18 december 2024

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de secretarissen van de commissie voor bezwaarschriften, mevrouw T. Stratmann of mevrouw E. Dirks-Martina via het algemene nummer 0251 256 256 of via e-mailadres bezwaar@beverwijk.nl

Heeft deze informatie u geholpen?