Bodemonderzoek

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vragen we bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de grond beoordeeld op de gebruiks- en bouwmogelijkheden.

De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen. Het onderzoek moet door een gespecialiseerd bureau worden uitgevoerd. Kijk voor meer informatie op de website van odijmond.nl

Een bodemonderzoek is niet nodig als het gaat om een bouwwerk dat de grond niet raakt - bijvoorbeeld een dakkapel - of als het gaat om een gebouw waarin niet voortdurend mensen wonen of werken.  Bijvoorbeeld een schuur of een loods.

Heeft deze informatie u geholpen?