Van 23 t/m 27 januari is de Boeweg afgesloten ter hoogte van nummer 1 tot en met 17 vanwege werkzaamheden door Visser Smit Hanab in opdracht van Stedin.

De werkzaamheden houden in het vervangen van de gasleiding plus huisaansluitingen op het gasnet.

Heeft u vragen over deze wegafzetting, dan kunt u contact opnemen met de heer J. van de Raapkamp (0251) - 256 256.