Bouw aanmelden en afmelden

Heeft u uw omgevingsvergunning ontvangen? Dan mag u starten met bouwen of verbouwen. Als u begint met bouwen moet u dat online melden. Onze toezichthoudende taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Een inspecteur van de ODIJ kijkt of het bouwen voldoet aan de voorwaarden van de vergunning. Als het nodig is kan de inspecteur het werk stoppen. Op deze pagina kunt u de bouw aanmelden en afmelden.

Gaat u starten met bouwen? Dan moet u de bouw aanmelden.

Start bouw of verbouwing

Is het bouwen gereed? Dan moet u de bouw afmelden.

Bouw of verbouwing afmelden

Heeft deze informatie u geholpen?