Het is belangrijk dat gebouwen brandveilig zijn. Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken is in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig. Ook kan het zijn dat u, voordat u het gebouw gaat gebruiken, bij ons een melding voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding) moet doen. Wanneer een gebruiksmelding of een omgevingsvergunning nodig is, leest u op deze pagina. Heeft u, voor de certificering van aanwezige installaties, een akkoord nodig van de gemeente op uw Programma van Eisen? Dan leest u hieronder ook hoe u deze kunt opvragen.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen of een gebruiksmelding indienen via het Omgevingsloket (OLO). Dien uw aanvraag of gebruiksmelding zo volledig mogelijk in. Als u wilt weten waar uw aanvraag of gebruiksmelding aan moet voldoen? Kijk dan naar de indieningsvereisten(externe link).

Omgevingsvergunning of gebruiksmelding Omgevingsloket(externe link)

In welke gevallen is een omgevingsvergunning nodig?

Voor bepaald gebruik van gebouwen is het belangrijk dat het gebouw extra brandveilig is. Bijvoorbeeld als er kwetsbare mensen in het gebouw zijn of als mensen slapen in het gebouw. In de wet staan de situaties waarbij een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Voor werk of in het kader van verzorging het bieden van een nachtverblijf voor meer dan 10 personen.
  • Voor het aanbieden van een opvang overdag aan dan tien personen jonger dan 12 jaar.
  • Voor het aanbieden van een opvang overdag aan meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

In welke gevallen is een gebruiksmelding nodig?

Is er geen omgevingsvergunning nodig? Dan kan een melding voor brandveilig gebruik (gebruiksmelding) nodig zijn. In de volgende gevallen moet u een gebruiksmelding maken:

  • Als in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk kunnen verblijven. Let op: dit geldt niet voor woningen.
  • Voor een gebouw voor kamergewijze verhuur (vanaf 5 kamers).
  • als er een gelijkwaardige oplossing is om aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 te kunnen voldoen.

Meer informatie omgevingsvergunning aanvragen

Hoe beoordelen wij?

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan beoordelen wij of we u wel of geen omgevingsvergunning kunnen verlenen. Bij dit proces geeft Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ons advies. De VRK adviseert ons op basis van de door u ingediende aanvraag en de daarbij behorende aanvullende documenten. Aan een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik kunnen wij, als dat nodig is, aanvullende voorwaarden stellen.

Hoelang duurt het voor u een omgevingsvergunning ontvangt?

Wij behandelen uw omgevingsvergunning aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mogen wij één keer verlengen met 6 weken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de grote van het gebouw. De bedragen zijn terug te vinden in de Legesverordening van de gemeente Beverwijk(externe link) in artikel 2.35.

Meer informatie gebruiksmelding

Hoe beoordelen wij?

Bij de beoordeling van de melding worden wij geadviseerd door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Wij kunnen naar aanleiding van uw melding het gebouw komen controleren. Deze controle wordt uitgevoerd door de VRK. Als uit de controle blijkt dat het nodig is om voorwaarden te stellen, worden deze opgenomen in de bevestiging van de melding.

Hoe lang duurt het voordat de melding wordt bevestigd?

Een melding voor brandveilig gebruik dient u 4 weken voordat u het gebouw in gebruik neemt in.

Wat kost het?

Aan het indienen van een gebruiksmelding zitten geen kosten verbonden.

Programma van Eisen indienen

In sommige gevallen is het vereist om een akkoord te krijgen van de gemeente op het door u ingediende Programma van Eisen. Dit akkoord heeft u nodig voor de certificering van de in uw gebouw aanwezigen installaties. Denk hierbij aan brandmeldinstallaties en/of ontruimingsinstallaties. Bij de beoordeling van uw Programma van Eisen worden wij geadviseerd door de VRK.

Om akkoord te krijgen op een Programma van Eisen kunt u deze via onderstaand webformulier bij ons indienen.

Er is geen termijn verbonden aan de beoordeling van uw Programma van Eisen, maar hier wordt natuurlijk zo snel mogelijk op gereageerd.

Programma van Eisen brandveilig gebruik indienen

Heeft deze informatie u geholpen?