Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

Hoe werkt het?

Het aanvragen van een briefadres doet u bij de gemeente. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. U kunt een briefadres aanvragen als aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • u heeft (tijdelijk) geen woonadres
 • de hoofdbewoner (van het briefadres) is verplicht ervoor te zorgen dat de post u bereikt
 • het briefadres is in Nederland
 • u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een briefadres, maak dan een afspraak. (alleen als u geen covid klachten heeft).

Afspraak briefadres

Wat heb ik nodig?

 • een ingevuld verzoek tot (verlenging) briefadres
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
 • een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig hebt
 • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (briefadresgever)
 • een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (briefadresgever)

Voorwaarden

Aan de aanvraag voor briefadres zijn volgens de Wet BRP de volgende voorwaarden verbonden:

 • de briefadresnemer moet de redenen van het briefadres aangeven
 • de briefadresgever moet schriftelijk toestemming geven en een kopie van zijn identiteitsbewijs moet als bijlage worden bijgevoegd (artikel 2.45 Wet BRP)
 • geen langdurig verblijf hebben in het buitenland
 • bereikbaar zijn via het opgegeven adres

Heeft deze informatie u geholpen?