Briefadres aanvragen

Als u geen vaste woon of verblijfplaats heeft, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij vrienden, familie of kennissen. Een briefadres is een adres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

Hoe werkt het?

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij/zij naar verwachting de meeste malen overnacht. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres.

Heeft u geen woonadres, dan kunt u een tijdelijk briefadres aanvragen. Het briefadres is bedoeld voor inwoners die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of in een instelling verblijven.

Denkt u in aanmerking te komen voor een briefadres, dan kunt u hier uw aanvraag online indienen.

Online indienen

Let op: Als u geen inschrijving heeft in Nederland moet u een afspraak maken voor immigratie en kunt u geen online aanvraag indienen. De afspraak voor een immigratie vindt u op de website onder het kopje: Immigratie/vestiging uit het buitenland

Wanneer komt u in aanmerking voor een briefadres?

U kunt een briefadres aanvragen als u:

 • een korte tijd tussen 2 woonadressen moet overbruggen
 • een ambulant beroep uitoefent
 • korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft
 • in een zorginstelling of gevangenis verblijft
 • dak- of thuisloos bent.

Aan welke voorwaarden moet het briefadres voldoen?

Het briefadres moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet een fysiek adres zijn. Een postbusadres is niet mogelijk.
 • Er moet iemand op het adres wonen en daar ingeschreven staan. Het mag dus geen leegstaande woning of bedrijfspand zijn.
 • Er mogen maximaal 2 personen op het hetzelfde adres een briefadres hebben, behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt dan als 1 persoon.
 • U kunt een briefadres maximaal 4 weken van te voren aanvragen.

Welke verplichtingen heb ik als hoofdbewoner/briefadresgever?

 • Als hoofdbewoner/briefadresgever zorgt u ervoor dat post van de overheid terechtkomt bij de persoon die een briefadres heeft op uw adres. Daarnaast kan de gemeente u om inlichtingen en documenten vragen die nodig zijn om de Basisregistratie Personen (BRP) bij te houden. Het is verplicht om daar aan mee te werken.
  Geen financiële gevolgen
 • Als hoofdbewoner/briefadresgever bent u niet verantwoordelijk voor eventuele schulden van de persoon die bij u een briefadres heeft. Er zijn ook geen gevolgen voor uw bijstandsuitkering, gemeentelijke belastingen, huur- of zorgtoeslag. Een persoon met een briefadres staat wel ingeschreven op uw adres, maar niet als bewoner.
   

Toch liever een persoonlijke afspraak op het gemeentehuis?

Indien u toch liever uw afspraak heeft op het gemeentehuis neem dan de volgende stukken mee naar de afspraak.

 • een volledig ingevuld formulier briefadres
 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
 • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (zie formulier)
 • een kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (briefadresgever)

Eventueel bewijsstukken waaruit blijkt dat u een briefadres nodig hebt, zie kopje hieronder.

Afspraak maken

In onderstaande situaties vragen wij u bepaalde bewijsstukken mee te nemen naar de afspraak of online te uploaden

 • Als u beroepsmatig op een schip woont: een arbeidsovereenkomst, uittreksel van de Kamer van Koophandel of een werkgeversverklaring
 • Als u op een schip woont, maar niet beroepsmatig: bewijs van betalingen van havengelden of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u op een schip woont. En bewijs dat de gemeente waar uw schip ligt u niet kan/wil inschrijven op de ligplaats van het schip.
 • Als uw nieuwe woonruimte nog niet door u bewoond kan worden: een bewijs van de verkoop, einde huur van de oude woning en een bewijs van het koop- / huurcontract van de nieuwe woning.
 • Als uw woning is ontruimd: uitspraak van de rechter.
 • Als u korter dan 8 maanden in het buitenland verblijft: bewijsstukken die aantonen wanneer u vertrekt en wanneer u weer terugkeert.
 • Als u in een instelling verblijft: bewijsstukken die uw verblijf in deze instelling aantonen.
 • Als u in een camper, tuinhuis of vakantiewoning verblijft: bewijsstukken van de camping, het park of de gemeente dat u zich daar niet mag inschrijven.

Briefadres en een uitkering

Een briefadres wordt niet gezien als een geldig verblijfadres bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Als u al een bijstandsuitkering heeft, kan de wijziging naar een briefadres gevolgen hebben voor de hoogte en/of het recht op deze uitkering. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Werk, Inkomen en Zorg.

Ik kan geen briefadresgever vinden waar ik mijn post mag of kan laten bezorgen

Als u geen briefadresgever heeft kunnen vinden, waar u uw post mag/kan laten bezorgen kan de gemeente u hiermee helpen.

Verblijft u merendeels in de gemeente Beverwijk, maar heeft u geen vaste woon of verblijfplaats? Dan kunt u contact opnemen met het Info & Aanmeldpunt Sociaal team Beverwijk om daar een afspraak te maken voor een briefadres.

Een medewerker kijkt of u recht heeft op een briefadres en vult samen met u het contract in. Dit contract kunt u digitaal uploaden als u online uw aanvraag briefadres indient bij de gemeente Beverwijk.

Let op: de gemeente kan na beoordeling en/of controle alsnog besluiten geen briefadres toe te kennen ondanks dat u een contract heeft ondertekend.

Contactgegevens Info & Aanmeldpunt Sociaal team Beverwijk

Buurthuis Wijk aan Duin
Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur
Telefoonnummer: 0251 50 80 50
E-mail: info@sociaalteambeverwijk.nl
Website: www.sociaalteambeverwijk.nl

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een besluit over uw aanvraag. Bij een positief besluit verwerken wij het briefadres in de Basisregistratie personen (Brp). U krijgt daarna alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. U moet uw briefadres zelf doorgeven aan andere instanties.

In bepaalde situaties verstrekken wij een briefadres voor de duur van een aantal maanden. Is dat voor u het geval? Dan nodigen wij u na een aantal maanden uit voor een eventuele verlenging van uw briefadres. U ontvangt deze uitnodiging per post. Na de aanvraag verlenging van het briefadres zal de gemeente beoordelen of uw briefadres moet voortduren of dat u er niet meer voor in aanmerking komt. Wij willen u dan ook vragen om bewijsstukken te bewaren waarmee u kan aantonen dat uw briefadres moet voortduren.

Heeft deze informatie u geholpen?