Een collecte houden is altijd toegestaan als de collecte in het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwervering (CBF) staat of als de collecte in gesloten kring gebeurt. Anders moet u de collecte aanmelden.

Collecte volgens CBF

Collecteren is altijd toegestaan als de collecte:

  • op het landelijke- of gemeentelijke rooster staat van het CBF
  • er wordt gecollecteerd in die periode
  • in besloten kring gebeurt

Andere collecte houden

Staat de collect niet op het rooster van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)? Houdt dan de collecte in de 'vrije periodes' op het rooster. Wilt u een andere collecte houden? Meldt het dan 4 weken voor de start van de inzameling bij ons. U mag alleen een collecte houden als uw instelling een CBF-keurmerk of CBF-certificaat heeft. Of als er een verklaring-van-geen-bezwaar is. 

U kunt uw collecte online aanmelden via deze knop:

Collecte melden

Afronding collecte

Nadat de collecte is gehouden, vult u de collectestaat in. Dit is voor vermelding op het jaaroverzicht van het CBF(Centraal Bureau Fondsenwerving).

Collectestaat invullen

Heeft deze informatie u geholpen?