Een collecte houden is altijd toegestaan als de collecte in het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwervering (CBF) staat of als de collecte in gesloten kring gebeurt. Anders moet u de collecte aanmelden.
 

Collecte volgens CBF

Collecteren is altijd toegestaan als de collecte:

  • op het landelijke- of gemeentelijke rooster staat van het CBF
  • er wordt gecollecteerd in die periode
  • in besloten kring gebeurt

Andere collecte houden

Staat de collect niet op het rooster van het CBF? Houdt dan de collecte in de 'vrije periodes' op het rooster. Wilt u een andere collecte houden? Meldt het dan 4 weken voor de start van de inzameling bij ons. U mag alleen een collecte houden als uw instelling een CBF-keurmerk of CBF-certificaat heeft. Of als er een verklaring-van-geen-bezwaar is. 

U kunt uw collecte online aanmelden via deze knop:

Collecte aanmelden

Afronding collecte

Nadat de collecte is gehouden, vult u de collectestaat in. Dit is voor vermelding op het jaaroverzicht van het CBF.

Collectestaat invullen

Heeft deze informatie u geholpen?