Beverwijks college verduidelijkt nieuw parkeerbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari besloten om het nieuwe parkeerbeleid op een aantal punten te verduidelijken. Het gaat hierbij specifiek over de bezoekersregeling en de grenzen van parkeerzone Beverwijk Centrum en de naastgelegen overloopgebieden.

De aanpassingen hebben betrekking op het Aanwijsbesluit Parkeren, de geldigheid van de parkeerontheffingen en de nadere regels voor het parkeerbeleid. Ook zijn enkele onduidelijkheden op de kaart van parkeerzone Beverwijk Centrum bijgewerkt. Dit zijn allemaal zaken waar het college en niet de gemeenteraad over beslist.

Duidelijkheid over bezoekersregeling

De bezoekersregeling blijft van kracht in het hele centrum van Beverwijk (met uitzondering van Breestraat en Beverplein), maar er wordt een onderscheid gemaakt voor bewoners in het gebied rond het Kennemer Theater. Hun bezoekersregeling geldt voortaan tot 22.00 uur ’s avonds. Wie elders in het centrum woont, kan zijn bezoek slechts tot 19.00 uur tegen gereduceerd tarief laten parkeren, ook in de zogenoemde sector Theater.

Bewoners van de overloopgebieden net buiten parkeerzone Beverwijk Centrum kunnen nog steeds een parkeerontheffing aanvragen voor het centrum, maar in de aangepaste stukken is duidelijker opgeschreven dat zij geen recht hebben op een bezoekersregeling. Dit laatste was al zo, maar sommige bewoners dachten hier wel recht op te hebben.

Grenzen van parkeerkaart aangepast

Een belangrijke wijziging betreft de kaart van parkeerzone Beverwijk Centrum. De grenzen van dit gebied bleken niet optimaal te zijn verwerkt in het Aanwijsbesluit, de nadere regels en de geldigheid van de parkeerontheffingen. Ook bleken sommige keuzes niet helemaal logisch. Dit alles leverde verwarring op bij bewoners, ondernemers en bezoekers. Met het nieuwe besluit wordt onduidelijkheid weggenomen over de grenzen van het betaald parkeren.

Hieronder staan de specifieke aanpassingen op een rij:

  • Het theatergebouw zelf wordt onderdeel van het gereguleerde gebied, alleen het eigen parkeerterrein valt daarbuiten;
  • De Burgemeester Scholtenstraat wordt in zijn geheel onderdeel van het gereguleerde gebied, het grote openbare parkeerterrein dat daaraan ligt blijft ongereguleerd;
  • Enkele gebieden rond het Kennemer Theater, die nu onderdeel zijn van de zone Centrum worden toegevoegd aan de sector Theater;
  • De Heemskerkerweg vanaf huisnummer 68 omhoog was niet aangemerkt als overloopgebied, maar is dit wel (en staat nu ook zo vermeld);
  • Het gebouw aan de Vondellaan 33 en 35 wordt gelijkgesteld aan de buurpercelen en geldt voortaan als onderdeel van het gereguleerde gebied, uitgezonderd het private parkeerterrein erachter;
  • Het overloopgebied aan de Spoorsingel bij de Graaf Florislaan maakt nu onderdeel uit van het gereguleerde gebied, omdat dit logischer is;
  • Bij de Zweedselaan schuift ter hoogte van de moskee de grens van het betaald parkeren iets terug zodat duidelijker wordt dat daar aan beide zijden van de Zweedselaan geen parkeerregime geldt. De openbare parkeerplaatsen in de parkeerhaven tegenover de moskee aan de Vlietgors, met een ingang aan de Zweedselaan, blijven wel gereguleerd;
  • De gebouwen van Nieuw Akerendam aan de Meester van Lingenlaan worden volledig onderdeel van het gereguleerde gebied;
  • Het gebouw aan de Zweedselaan 18-30E wordt volledig onderdeel van het gereguleerde gebied;
  • Het gebouw van het Caspar van Baerlehof 1-7 wordt onderdeel van het gereguleerde gebied in plaats van het overloopgebied, omdat dit logischer is.

Lees alles over het parkeerbeleid in onze Q&A Parkeren