Contact met de gemeenteraad

U kunt direct contact opnemen met raadsleden door hen een email te sturen. Wilt u een bericht sturen aan de hele raad? Neem dan contact op met de griffie via 0251 256 256 of griffie@beverwijk.nl.

Wilt u inspreken?

Bij een commissievergadering kunt u inspreken bij een bepaald punt dat op de agenda staat. De agenda’s van de commissievergadering zijn te zien via deze website

Bij een raadsvergadering kunt u juist inspreken over een onderwerp dat (nog) niet op de agenda staat. Daar is 1 uitzondering op, namelijk als de Kadernota, de Voorjaarsnota, de Najaarsnota of de Begroting op de agenda staat.

Als u wilt inspreken of hebt u vragen, stuur dan een bericht aan de griffie via griffie@beverwijk.nl.

Twitter en Facebook

De gemeenteraad is ook te volgen via Facebook