Werken aan sterke winkelgebieden is een taak van alle betrokkenen. Het is in de IJmond (gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen) nodig om met kracht te gaan werken aan een betere structuur. Dit vraagt regionale afstemming, omdat de regio nauw met elkaar is verbonden.

Met inbreng van stakeholders zoals winkeliersverenigingen en brancheorganisaties is in workshops de basis gelegd voor het nieuwe beleid. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een regionale detailhandelsvisie voor de IJmond in opgesteld. Hiermee kan de komende jaren het onderscheidend vermogen van detailhandel in de kernen worden vergroot en ruimtelijke plannen worden afgestemd.

Is het document niet toegankelijk voor u? Stuur dan een mail naar website@beverwijk.nl. Vermeld in uw mail duidelijk om welk pdf-bestand het gaat.

Heeft deze informatie u geholpen?