Dieren hebben onze zorg en aandacht nodig. De gemeente Beverwijk staat voor diervriendelijk handelen. Dit geldt voor huisdieren en in het wild levende dieren. De gemeenteraad van Beverwijk heeft op 19 maart 2015 de Nota Dierenwelzijn bepaald. Deze kunt u terug vinden op de pagina Vastgesteld beleid. Gevonden dieren in Beverwijk vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De opvang- en verzorgingsplicht voor gevonden dieren wordt in Beverwijk door deskundige organisaties in de regio gedaan:

Wat kunt u zelf voor een dier betekenen?

Ziet u een dier in nood? Vermoedt u diermishandeling? Meld dit via het meldnummer 144 Red een Dier.

Als u het nummer 144 belt, krijgt u de politie aan de lijn. Het meldpunt is een onderdeel van de Nationale Politie. Speciaal opgeleide politiemensen beoordelen de meldingen en sturen de streekgebonden eenheid naar een dier in nood toe. De politie belt ook de dierenambulance of een andere organisatie.

Meeuwenoverlast

Meeuwen geven vooral in het voorjaar en zomermaanden overlast. Door de Wet Natuurbescherming kunnen wij hier weinig aan doen. Er zijn maatregelen genomen om de overlast te verminderen. Deze staan beschreven in Voorkom of verminder meeuwenoverlast.

Dierenmishandeling

Een dier mishandelen is verboden. Fysiek geweld tegen dieren is mishandeling. Ook het uithongeren of verwaarlozen van een dier. Dieren hebben 5 zogeheten vrijheden. Een dier moet vrij zijn van:

  • honger, dorst of verkeerde voeding
  • fysiek en fysiologisch ongemak
  • ziektes, pijn of verwondingen
  • angst of
  • (chronische) stress om natuurlijk en soorteigen gedrag te vertonen

Vermissing van een dier

Als uw dier vermist is dan kunt u als eigenaar aangifte doen bij de politie. Ook kunt u een melding doen bij een centraal meld- en registratiepunt of bij Stichting Amivedi. Voor dieren die zijn gevonden in de gemeente Beverwijk, kan dit bij de Dierenambulance Kennemerland of het Kerbert Dierentehuis.

Kosten voor verzorging en opvang zijn voor rekening van de eigenaar. Identificatie van honden met een chip is verplicht. Deze situatie geldt nog niet voor katten. Toch is het chippen van uw huisdier wenselijk. Dit vergroot de herenigingskansen.

Circussen met dieren

Ieder jaar nodigen wij maximaal twee circussen uit. Het liefst een circus zonder dieren. Of circussen die goed omgaan met de dieren zijn welkom. Alleen dieren die op de ‘positieflijst’ staan mogen ‘optreden’.

Zwerfdieren en dode dieren

Wanneer u een dier zwervend aantreft of een kadaver vindt, dan kunt u de Dierenambulance bellen. Het verplaatsen van zwervend aangetroffen dieren of het ruimen van kadavers voert Dierenambulance Kennemerland uit.

In sommige gevallen gaat het dier naar een asiel. Dit hangt af van de gezondheidstoestand van het dier. Bij bijzondere diersoorten wordt een dierentuin of specialist ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij een bijennest komt een imker.

Regelgeving en handhaving

Het Rijk bepaalt de regelgeving en de handhaving van dierenwelzijn. De gemeente steunt dierenwelzijnsorganisaties financieel.

Heeft deze informatie u geholpen?