De prijzen van gas en elektra zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen worden daardoor extra hard in hun portemonnee geraakt. Ook in 2023 kunnen zij daarom een eenmalige tegemoetkoming van € 1.300,- ontvangen. Dit is de energietoeslag 2023. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociale minimum.

 • U kunt een aanvraag doen zodra de wet Energietoeslag 2023 is ingegaan. Dit is waarschijnlijk vanaf juni 2023.
 • Wij betalen het bedrag in een keer.
 • Veel huishoudens ontvangen automatisch de tegemoetkoming van ons. Maar dat kunnen wij niet voor iedereen doen. Onder het kopje ‘Wie heeft recht op de energietoeslag 2023’ staat welke huishoudens zelf een aanvraag moeten doen.
 • Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Wie heeft recht op de energietoeslag 2023?

U krijgt automatisch de tegemoetkoming als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw huishouden krijgt een uitkering van ons;
 • Uw huishouden maakt gebruik van bijzondere bijstand of regelingen voor minima;
 • Uw huishouden zit in een traject voor schuldhulpverlening met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum;
 • Uw huishouden ontvangt Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wilt u weten wat u maximaal mag verdienen om de tegemoetkoming te krijgen? Kijk dan onder het kopje: Wat mag ik maximaal verdienen om de Energietoeslag 2023 te krijgen?

Zelf de tegemoetkoming aanvragen

Huishoudens die niet aan de voorwaarden voldoen om automatisch de tegemoetkoming te krijgen, kunnen het zelf aanvragen. Dit kan met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 • Werkenden op een sociaal minimum;
 • Inwoners met een uitkering van het UWV;
 • AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen;
 • Zelfstandigen met een laag inkomen.

Wat mag ik maximaal verdienen om de energietoeslag 2023 te krijgen?

U heeft waarschijnlijk recht op de energietoeslag, als het inkomen van uw huishouden niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van de laatste volledige maand. 

Het inkomen van uw huishouden mag niet hoger zijn dan de bedragen die in de tabel staan. De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

 21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand / alleenstaande ouder€ 1.434,79€ 1.596,80
Samenwonend / gehuwd€ 2.049,70

€ 2.168,64

Hoe kan je de energietoeslag 2023 aanvragen?

Wij maken een digitaal aanvraagformulier. U kunt de aanvraag doen zodra de wet Energietoeslag 2023 is ingegaan. Vanaf dat moment kunt u het aanvraagformulier via deze pagina vinden. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. Zo weten wij, de gemeente, zeker dat wij met de juiste persoon te maken hebben. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD(externe link)

Hulp nodig?

Vind u het lastig om digitaal een aanvraag te doen? Dan kunt u ook voor deze aanvraag hulp vragen bij het Sociaal Team. Kijk voor contact en openingstijden op de website van het Sociaal Team(externe link)

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

We behandelen aanvraag zo snel mogelijk en laten zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag 2023 ontvangt. U ontvangt onze reactie in ieder geval binnen 8 weken.