Inwoners met een laag inkomen konden in 2022 energietoeslag krijgen van € 1.300 euro netto per huishouden. Ook in 2023 krijgen inwoners met een laag inkomen € 1.300 energietoeslag. De Rijksoverheid heeft dat besloten, omdat de energieprijzen nog steeds hoog zijn. U kunt de energietoeslag voor dit jaar nog niet aanvragen.

Door de val van het kabinet is het onduidelijk wanneer de nieuwe wet Energietoeslag 2023 er komt. De Tweede Kamer besluit in september of zij de wet nog gaan behandelen. Anders wordt deze besproken door een nieuw kabinet. Wij kunnen pas aanvragen voor energietoeslag behandelen en deze betalen als de nieuwe wet er is. Zodra we meer weten, leest u het op deze pagina.

Kan ik een voorschot krijgen voor de energietoeslag 2023?

Sommige gemeenten hebben ervoor gekozen om een voorschot van €500 uit te betalen. De gemeente Beverwijk niet. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u in een keer het hele bedrag in 1 keer.

Wat zijn de voorwaarden voor energietoeslag 2023?

  • U woont op de datum van uw aanvraag in gemeente Beverwijk;
  • U bent 21 jaar of ouder;
  • U heeft een laag inkomen op de datum van uw aanvraag. U ontvangt een uitkering, pensioen of verdient maximaal 130% van het sociaal minimum. (In 2022 was dit was 120%.) De Rijksoverheid gebruikt een grens van 120% van het minimuminkomen;
  • Het inkomen van uw huishouden mag niet hoger zijn dan de bedragen die in de tabel staan: 
De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.
 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand / alleenstaande ouder€ 1.434,79€ 1.596,80
Samenwonend / gehuwd€ 2.049,70€ 2.168,64
  • U woont niet in een instelling;
  • U bent niet dakloos of thuisloos;
  • Heeft u in 2022 energietoeslag aangevraagd en gekregen? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan te vragen. Heeft u in 2022 energietoeslag uit een andere gemeente gekregen? Dan moet u dit wel opnieuw aanvragen.

Heb ik als student recht op energietoeslag?

Studenten hebben geen recht op energietoeslag. Sommige studenten hebben misschien wel recht op bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten. Bekijk op Informatie uitkeringen of je hiervoor in aanmerking komt.

Kan ik hulp krijgen bij (dreigende) schulden? 

Duurt het wachten op de nieuwe ingangsdatum voor de energietoeslag 2023 te lang en lukt het u op dit moment niet om de rekeningen te betalen? Dan kunt u financiële hulp krijgen, ook als u (nog) geen schulden heeft. Schuldhulp via de gemeente is gratis. Kijk voor meer informatie op beverwijk.nl/laag-inkomen. Ook kunt u informatie vragen bij ons op het Stadhuis. Maak hiervoor een afspraak(externe link).

Hoe kan je de energietoeslag 2023 aanvragen?

Wij maken een digitaal aanvraagformulier. U kunt de aanvraag doen zodra de wet Energietoeslag 2023 is ingegaan. Vanaf dat moment kunt u het aanvraagformulier via deze pagina vinden. Voor de aanvraag heeft u DigiD nodig. Zo weten wij, de gemeente, zeker dat wij met de juiste persoon te maken hebben. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan aan via de website van DigiD(externe link)

Hulp nodig?

Vind u het lastig om digitaal een aanvraag te doen? Dan kunt u ook voor deze aanvraag hulp vragen bij het Sociaal Team. Kijk voor contact en openingstijden op de website van het Sociaal Team(externe link)

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

We behandelen aanvraag zo snel mogelijk en laten zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag 2023 ontvangt. U ontvangt onze reactie in ieder geval binnen 8 weken.