1988, Kerkplein, voor de Wijkertoren
Materiaal: steen met tekst

Gedenksteen met de tekst koester het recht op vrijheid
Gedenksteen: 'Koester het recht op vrijheid'

Koningin Beatrix schreef de tekstregel, schrijfster Meta Bison nam het initiatief en alle Beverwijkse schoolkinderen betaalden een kwartje voor een granieten gedenksteen. Een plaatselijke bank vulde het bedrag aan zodat de steen kon worden gemaakt en geplaatst.

Het simpele object vertelt op bescheiden en onnadrukkelijke manier dat het recht op vrijheid een bijzonder bezit is. Een bezit dat zorg behoeft, en aandacht. Het plaatselijke Oranjecomité regelde met het Koninklijk Huis om een tekstregel uit een rede van Beatrix te mogen gebruiken. Het hof gaf toestemming. Op 30 april 1988 kwamen alle schoolkinderen bijeen. De toenmalige burgemeester Velders-Vlasblom onthulden het gedenksteentje.