1965, Kerkplein, gevel openbare bibliotheek
Materiaal: beton

Geen Titel – Piet Schoenmakers

Vanaf 1950 kwamen er in heel Nederland opeens veel meer beelden in de openbare ruimte. Dat was niet omdat gemeentebesturen plotsklaps kunst waardeerden. Nee, dat kwam doot de 1-procentsregeling van de rijksoverheid. Volgens deze stimuleringsmaatregel ging 1 procent van de bouwsom van elk nieuwbouwproject naar kunst. In 1990 is deze regeling opgeheven. Beverwijk past hem vooral toe in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Daarom dat je in deze gemeente redelijk veel kunstwerken uit die tijd ziet. Na 1980 stopt deze regeling in Beverwijk.

In 1973 vroeg het gemeentebestuur de Roermondse kunstenaar Piet Schoenmakers om voor deze locatie een werk te maken. Toen werd de nieuwe bibliotheek aan het Kerkplein geopend. Het werd een zogenoemd bas-reliëf aan de gevel. Het kreeg geen titel, omdat er geen verbeelding aan te pas komt. Het zijn de vorm en de structuur (iedere laag kreeg een andere oppervlaktestructuur) die moeten bekoren. De kunstenaar had geen speciale bedoeling met de duidelijk zichtbare driehoekjes, maar de mensen zagen er aardbeien in. Helemaal nog zo gek niet gevonden. Want het theater heette in die tijd De Nieuwe Slof. Dat was een verwijzing naar de aardbeiensloffen waarin vroeger aardbeien - het bekendste product van Beverwijk ooit - werden verkocht.