Gemeente Beverwijk werkt op een aantal gebieden samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkingsverbanden hebben vaak de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Doel hiervan is om krachten te bundelen in één organisatie waardoor kwaliteit en continuïteit worden versterkt.

Regelingen waar onze gemeente aan deelneemt

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond

 • Lid: N. Özütok
 • Plv. lid: B.G.P. van den Berg

Algemeen bestuur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)

 • Lid: mr. S.G. Ferraro
 • Plv. lid: B.G.P. van den Berg

Algemeen bestuur ReinUnie

 • Leden: N. Özütok en H.J. Niele-Goos
 • Plv. lid: B.G.P. van der Berg en mr. S.G. Ferraro

Algemeen bestuur Afvalschap IJmond-Zaanstreek

 • Leden: H.J. Niele-Goos en N. Özütok
 • Plv. leden: B.G.P. van den Berg en mr. S.G. Ferraro

Algemeen bestuur IJmond werkt!

 • Leden: B.G.P. van den Berg en H.J. Niele-Goos
 • Plv. leden: mr. S.G. Ferraro

Algemeen bestuur Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland

 • Lid: B.G.P. van den Berg
 • Plv. lid: H.J. Niele-Goos

Algemeen bestuur Cocensus

 • Lid: N. Özütok
 • Plv. lid: B.G.P. van den Berg

Heeft deze informatie u geholpen?