Gemeente Beverwijk werkt op een aantal gebieden samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkingsverbanden hebben vaak de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Doel hiervan is om krachten te bundelen in één organisatie waardoor kwaliteit en continuïteit worden versterkt.

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal

Cocensus

 • Lid: Wethouder Tabak
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Dorenbos

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

 • Lid: Wethouder Dorenbos
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Tabak

Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Van Weel

IJmond Werkt!

 • Leden: Wethouder Van den Berg en wethouder Dorenbos
 • Plaatsvervangende leden: Wethouder Bal en wethouder Tabak

Omgevingsdienst IJmond

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

 • Lid: Wethouder Tabak
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Van Weel

ReinUnie

 • Leden: Wethouder Van den Berg en wethouder Dorenbos
 • Plaatsvervangende leden: Wethouder Bal en wethouder Tabak

Veiligheidsregio Kennemerland

Algemeen bestuur

 • Lid: Burgemeester Smit

Bestuurscommissie Openbare Veiligheid

 • Lid: Burgemeester Smit
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal

Bestuurscommissie Publieke gezondheid

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Dorenbos

Heeft deze informatie u geholpen?