Gemeenschappelijke regelingen

Gemeente Beverwijk werkt op een aantal gebieden samen met andere overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Deze samenwerkingsverbanden hebben vaak de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Doel hiervan is om krachten te bundelen in één organisatie waardoor kwaliteit en continuïteit worden versterkt.

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal

Cocensus

 • Lid: Wethouder Wijmenga
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder  Nevin Özütok

Gemeenschappelijk Orgaan Beschermd Wonen voor de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer

 • Lid: Wethouder  Nevin Özütok
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Wijmenga

Gemeenschappelijk Orgaan Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

 • Lid: Wethouder  Nevin Özütok
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Van Den Berg

IJmond Werkt!

 • Leden: Wethouder Van den Berg en wethouder  Nevin Özütok
 • Plaatsvervangende leden: Wethouder Bal en wethouder Wijmenga

Omgevingsdienst IJmond

 • Lid: Wethouder Van den Berg
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

 • Lid: Wethouder Wijmenga
 • Plaatsvervangend lid: Volgt binnkort

ReinUnie

 • Leden: Wethouder Van den Berg en wethouder Nevin Özütok
 • Plaatsvervangende leden: Wethouder Bal en wethouder Wijmenga

Veiligheidsregio Kennemerland

Algemeen bestuur
 • Lid: Burgemeester Smit
Bestuurscommissie Openbare Veiligheid
 • Lid: Burgemeester Smit
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Bal
Bestuurscommissie Publieke gezondheid
 • Lid: wordt tijdelijk waargenomen door plaatsvervangend lid
 • Plaatsvervangend lid: Wethouder Van den Berg

Heeft deze informatie u geholpen?