Heeft u schade geleden door bij. achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen of iets dergelijks? Stel de gemeente aansprakelijk

Meld de schade eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij

Deze handelt de schade af en zal een eventuele uitkering proberen te verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, stelt deze namens u de gemeente aansprakelijk. Stormschade aan uw auto of huis wordt bijna altijd vergoed zonder dat dit gevolgen heeft voor uw no-claim. Schade aan uw huis valt onder uw woonhuis/opstalverzekering. Meld deze schades eerst bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Als uw verzekeraar geen dekking biedt

Als uw verzekeraar geen dekking biedt, kunt u de schade bij ons indienen. Voeg daarbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bijvoorbeeld:

  • Verklaring(en) van wat er is gebeurd (exacte locatie) en waaruit de schade bestaat (met foto’s van de locatie, oorzaak en straatbeeld)
  • Een bewijs van de opgelopen schade (door onder andere nota’s, offertes, politierapport, expertiserapport en foto’s)
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Net als in het dagelijks verkeer tussen burgers en bedrijven waarbij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden, gelden deze ook voor de gemeente. Dit wetboek is de basis op grond waarvan uw claims worden beoordeeld.

Heeft deze informatie u geholpen?