Gemeentelijke belastingen

Elk jaar ontvangt u in februari een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Voor de gemeentelijke belastingen werken wij samen met de organisatie Cocensus. Via Cocensus kunt u uw taxatieverslag bekijken en uw aanslagbiljet opzoeken. Houd hiervoor uw DigiD en uw aanslagbiljet bij de hand.

Welke belastingen staan op een aanslagbiljet?

Op een aanslagbiljet kunnen de volgende belastingen staan:

  • onroerendezaakbelastingen;
  • roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting;
  • rioolheffing;
  • afvalstoffenheffing;
  • hondenbelasting. Meer informatie vindt u op de pagina hondenbelasting.

Bent u eigenaar van een woon- of bedrijfspand, dan vindt u ook de WOZ-waarde op het aanslagbiljet. De WOZ-waarde staat voor Wet waardering onroerende zaken. Hiermee berekenen we de onroerende zaakbelastingen. De WOZ-waarde heeft u nodig voor bijvoorbeeld uw aangifte inkomstenbelasting.

Aanvullende informatie

De gemeentelijke belastingen zijn nodig om onze taken te kunnen uitvoeren. Wij zorgen voor een zo goed mogelijk leef-, woon- en werkklimaat in de gemeente. Denk hierbij aan het ophalen van huisvuil, het onderhouden van riolen, het onderhouden van groen en wegen. Ook zorgen wij voor gebouwen zoals scholen, sportaccommodaties en de begraafplaats. En dat kost geld.

Een overzicht van heffingen en belastingsoorten vind u op de website van Cocensus

Heeft deze informatie u geholpen?