Gemeentelijke onderscheidingen

Er zijn drie gemeentelijke onderscheidingen en twee blijken van waardering in de gemeente Beverwijk. Er zijn een aantal voorwaarden om voor een erepenning in aanmerking te komen. De waarderingen kunnen ook gegeven worden aan mensen die niet in de gemeente Beverwijk wonen, maar wel veel voor Beverwijk en Wijk aan Zee betekenen.

Onderscheidingen

 • Bronzen erepenning
 • Zilveren erepenning
 • Gouden erepenning

Blijken van waardering

 • Wijkertoren
 • Beverwijkse Belofte

Aanvragen onderscheiding

Voorwaarden voor alle erepenningen

 • natuurlijk persoon, ingezetene van de gemeente Beverwijk;
 • van onbesproken gedrag;
 • de verdiensten worden algemeen erkend;
 • op positieve manier onderscheiden van personen in dezelfde positie (bijvoorbeeld mede-vrijwilligers);
 • verdiensten moeten bijzonder zijn en eruit springen in vergelijking met anderen;
 • activiteiten en verdiensten moeten actuele maatschappelijke waarde hebben;
 • activiteiten en verdiensten vloeien niet voort uit normale, betaalde werkzaamheden.

Bronzen erepenning

De bronzen erepenning wordt uitgereikt aan iemand die:

 • zich ruim 10 jaar heeft ingezet voor het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee;
 • zich op ten minste 1 onderwerp inzet, zoals sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie en/of bedrijfsleven;
 • en dit minimaal een aantal dagdelen per week doet.

Zilveren erepenning

De zilveren erepenning wordt uitgereikt aan iemand die:

 • zich ruim 15 jaar heeft ingezet voor het lokale gemeenschapsleven van Beverwijk of Wijk aan Zee;
 • zich ten minste op 2 onderwerpen inzet, zoals sport, welzijn, cultuur, kunst, maatschappelijke zorg, ouderen, religie, economie en/of bedrijfsleven;
 • en dit minimaal een aantal dagdelen per week doet;
 • of een boegbeeld is voor een organisatie of instelling.

Gouden erepenning

Dit is de hoogste onderscheiding in onze gemeente. Deze wordt alleen in zeer uitzonderlijke en bijzondere gevallen uitgereikt. Het ereburgerschap is hier namelijk aan gekoppeld. Het ereburgerschap is onderdeel van de levendige Beverwijkse geschiedenis. De gouden erepenning wordt uitgereikt als de persoon: 

 • een inspirerend voorbeeld is voor anderen;
 • een breed draagvlak heeft binnen de gemeente;
 • zich belangeloze heeft ingezet en intensief betrokken is;
 • ongeveer 25 jaar op een breed front een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het lokale maatschappelijk leven. Het aspect 'uitzonderlijk' heeft betrekking op de aard van de bijdrage, de omstandigheden waaronder de bijdrage is geleverd en de tijdsinvestering die met de bijdrage is gemoeid;
 • een onmiskenbare bijdrage heeft geleverd aan een positief imago van Beverwijk of Wijk aan Zee;
 • een verbindende factor is.

Wijkertoren - blijk van waardering

De Wijkertoren is een bijzondere blijk van waardering die ook uitgereikt kan worden aan mensen die niet in de gemeente Beverwijk wonen. De Wijkertoren wordt eenmalig toegekend aan een persoon.

De Wijkertoren is bedoeld voor:

 • verdienstelijke personen die zich voor de Beverwijkse samenleving inzetten (of hebben ingezet). Maar niet in aanmerking komen voor een erepenning;
 • alle gemeentebestuurders die hun bestuurlijke loopbaan binnen de gemeente Beverwijk beëindigen na een aaneengesloten periode van minimaal 4 jaar of bij een jubileum.

De Beverwijkse Belofte - blijk van waardering voor jongeren

De Beverwijkse Belofte is een blijk van waardering voor jongeren. Binnen de samenleving zijn er veel jongeren op betekenisvolle manier actief. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van iets dat perspectief biedt voor de toekomst. De Beverwijkse Belofte kan ook uitgereikt worden aan een jongere die niet in Beverwijk woont. Om voor de Beverwijkse Belofte in aanmerking te komen moet de jongere aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • niet ouder dan 25 jaar;
 • belangeloze of uitzonderlijke inzet voor anderen of voor de Beverwijkse gemeenschap;
 • bijzondere prestatie geleverd of Beverwijk of Wijk aan Zee positief op de kaart gezet;
 • inzet voor de medemens, natuur of cultuur voor langere tijd en zonder daar iets voor terug te vragen;
 • jonge helden of talenten die niet met politie of justitie in aanraking zijn geweest.

Heeft deze informatie u geholpen?