Gemeentesecretaris Arjan Heiner

Contact

Secretaresse: Fatiha Berhili tel: 0251 256 256
e-mail: bestuurssecretariaat@beverwijk.nl

Portefeuille

  • Algemeen directeur ambtelijke organisatie
  • Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders