Door veroudering van de openbare ruimte in deze wijk is het gewenst maatregelen te treffen. Op 13 juli 2022 is het voornemen om de voorbereiding van de herinrichting Oosterwijk gepresenteerd. Dit is samen met een afvaardiging van bewoners in uw wijk en woningbouwvereniging Pre-wonen gebeurt.

De voorgenomen maatregelen bestaan in hoofdzaak uit:

  • het vervangen en toevoegen van openbaar groen en bomen;
  • het aanpassen van parkeervoorzieningen;
  • het aanbrengen van een nieuwe rijweg in straatstenen met verkeer remmende maatregelen op de T-splitsingen. Bestaande asfaltverharding wordt verwijdert;
  • het aanbrengen van een voetpad;
  • het verbeteren van de bestaande inritten naar de garages;
  • en het vervangen van de bestaande openbare verlichting.

Wat gaat er gebeuren (VO)?

Openbare ruimte algemeen

De inrichting van de Wijk blijft functioneel. Wel gaan we de inrichting vriendelijker en als het kan groener maken. Het gebied richten we in als 30 km/uur gebied. De snelheid van snelverkeer wordt afgeremd door het maken van verkeersplateaus op de kruisingen. En drempels in de rijwegen.

Verkeer en parkeren

De verharding passen we grotendeels aan en de openbare parkeervakken worden duidelijk aangegeven. De hoeveelheid bestaande parkeervakken in de openbare ruimte compenseren we zoveel mogelijk in het nieuwe ontwerp.

Riolering en afwatering

Het vuilwater rioolstelsel in de wijk is aan vervanging toe. In het nieuwe ontwerp komt een gescheiden rioolstelsel. Dit stelsel bestaat uit een schoon- en vuilwaterriool. De straatkolken en hemelwaterafvoeren van de daken aan de voorzijden sluiten we aan op het schoonwaterriool. Ook zal het in het ontwerp rekening worden gehouden met de klimaatontwikkelingen. Een voorziening die we treffen is een waterbergende fundering onder de rijweg en parkeervakken. De fundering neemt hemelwater tijdelijk op. Het hemelwater kan dan langzaam doorzakken naar het grondwater in de wijk. Het voordeel is dat de belasting op het rioolstelsel minder wordt belast tijdens zware regen buien.

Openbare verlichting 

Alle openbare verlichting in het projectgebied vernieuwen we in energiezuinige LED-armaturen. Alle lichtmasten schilderen we in de loop van 2024 jaar grijs in de RAL kleur 7030. Dat gebeurt pas volgend jaar omdat de nieuw geplaatste gegalvaniseerde lichtmasten pas na een jaar geschilderd kunnen worden. De reden hiervoor is dat de verf niet direct op de gegalvaniseerde laag hecht. Ook streven we naar een compleet nieuw kabelnet voor de openbare verlichting.

Reageren?

U kunt t/m 3 mei 2023 uw reactie geven op het Voorlopig Ontwerp. 

Na deze termijn bundelen en beantwoorden we de reacties in een notitie. In de beantwoording onderbouwen we waarom het VO wel of niet aangepast wordt. Het Definitief Ontwerp (DO) en de notitie publiceren we op de website.

Planning

ActiviteitDatum
Presentatie voorlopig ontwerp22 maart 2023
Reactie termijn op voorlopig ontwerp3 mei 2023
Behandelen reactiesmei, juni 2023
Definitief ontwerp (vaststellen college)augustus 2023
Uitwerken bestek, tekeningen en aanbesteden3de, 4de kwartaal 2023
Mogelijk aanpassen kabels en leidingen nutsbedrijven4de kwartaal 2023
Uitvoering1ste, 2de, 3de kwartaal 2024
Planten heesters en bomen4de kwartaal 2024

Meer informatie

U kunt de voortgang van het project volgen via deze pagina. Bij vragen kunt u contact opnemen met de projectleider via 0251 256 256

Heeft deze informatie u geholpen?