Vanaf 2022 gaan we deze wijk opnieuw inrichten. Dit duurt een aantal jaar. We doen het steeds in delen, zodat de wijk goed bereikbaar blijft. Het definitief voor het herinrichting is nu klaar. Hieronder leest u meer over het definitief ontwerp. En het proces dat we hebben doorlopen om tot het definitief ontwerp te komen.

Van niets naar een Voorlopig Ontwerp

In 2020 zijn we van start gegaan met de nieuwe inrichting voor de wijk Warande. We hadden toen nog niets liggen. Eerst hebben we aan alle inwoners en belanghebbenden input gevraagd. Zij kunnen toen al tips en wensen over de inrichting van de wijk kunnen geven. Daarna zijn we pas aan de slag gegaan met het Voorlopig Ontwerp. De tips en wensen dienden als basis voor dit ontwerp. Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting is sinds de zomer 2021 klaar.

Reacties op het Voorlopig Ontwerp via de website 

Voor het Voorlopig Ontwerp hebben we een speciale website gebouwd. Het ontwerp hebben we in een kaart laten vormgeven. Ook hebben we er foto’s bij geplaatst. De foto’s laten zien hoe de uitwerking van het ontwerp er in het ‘echt’ uit gaat zien. Inwoners konden via deze website hun reactie geven op het ontwerp. We hebben 74 reacties via de website ontvangen.  Daarnaast hebben wij nog 32 reacties ontvangen via het online reactieformulier en 8 brieven/mails. Ontzettend bedankt daarvoor. We hebben alle reacties samengevoegd in een document. Per reactie hebben we aangegeven wat we met de reactie doen. 

Ook hebben we met twee klankbordgroepen gesproken over het Ontwerp.

Uit deze gesprekken is ook nog waardevolle informatie naar voren gekomen. Van het gesprek met klankbordgroep Noord en Zuid is een verslag gemaakt.

Van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp.

Met alle input van de inwoners zijn we verder gegaan met het Definitief Ontwerp. Het definitief ontwerp kunt u op deze pagina terug vinden. Het ontwerp is groot. Daarom is hij opgesplitst in vijf documenten. Zo kunt u het ontwerp goed bekijken.

Op 1 februari en op 3 februari presenteerden we het Definitief Ontwerp aan de klankbordgroepen.

De verslagen van de gesprekken met de klankbordgroepen kunt u hier lezen. 

De volgende stap is dat het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp vaststelt. Nadat het Definitief Ontwerp is vastgesteld kunt u op onderdelen nog bezwaar maken. Wij informeren u nog over hoe dat precies werkt.

Heeft u vragen? Stel deze gerust!

Het algemene telefoonnummer is 0251 256 256 of email info@beverwijk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?