Deze subsidieregeling is inmiddels gesloten; er kan geen subsidie meer worden aangevraagd.

Het Herstelfonds Beverwijk is een subsidieregeling om de lokale bedrijvigheid en samenleving te helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis. Bedoeld voor het herstel van de lokale economie en het toerisme, herstel van werkgelegenheid, om- en bijscholing, en herstel van maatschappelijke sectoren (welzijn, cultuur en sport). En om daarvoor benodigde innovaties en aanpassingen van werkwijzen te stimuleren.

De gemeenteraad heeft hiervoor een budget van een miljoen euro beschikbaar gesteld. Het college van B&W heeft voor dit fonds een subsidieregeling ‘Nadere regels Herstelfonds Beverwijk 2021(externe link)’ vastgesteld. Hierin staan alle bepalingen en informatie opgenomen. Een aanvraag indienen was mogelijk van 10 mei 2021 t/m 6 juni 2021. Een aanvraag indienen voor het Herstelfonds is niet meer mogelijk.

Op grond van afwegingscriteria uit de subsidieregeling is de prioritering bepaald en de hoogst scorende initiatieven hebben een subsidie ontvangen.

1. Over het Herstelfonds Beverwijk

Waar is het Herstelfonds voor bedoeld (en waarvoor niet)?

De raad heeft het Herstelfonds ingesteld om de lokale economie en samenleving te helpen herstellen van de effecten van de coronacrisis. Een uitgebreide beschrijving van de doelen staan in art. 3.4 van de Nadere regels(externe link).

Niet bedoeld voor compensatie van schade

Het Herstelfonds is niet bedoeld om financiële tekorten of gederfde opbrengsten van individuele organisaties, bedrijven of personen te compenseren. De Nadere regels sluiten aanvragen die gericht zijn op compensatie van schade daarom uit.

2. Overige vragen

Valt het Herstelfonds onder de Algemene Subsidie Verordening Beverwijk?

De regels van de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016 (ASV)(externe link) zijn ook van toepassing op de subsidies vanuit het Herstelfonds Beverwijk. Aanvragers dienen daarvan kennis te nemen. Daar waar de Nadere regels afwijken van de ASV, wordt dit expliciet vermeld.

Waar kan ik informatie vinden over de Algemene Subsidie Verordening Beverwijk?

U vindt de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016(externe link) op Overheid.nl.

Heeft een subsidie vanuit het Herstelfonds Beverwijk invloed op de overige subsidie die we van de gemeente krijgen?

Nee. Het heeft geen invloed op uw overige subsidie. Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij uw contactpersoon van de gemeente.

Als organisatie maken wij ook gebruik van andere regelingen van het rijk (zoals bv. NOW-regeling) of andere fondsen. Lopen we het risico dat we een van de regelingen straks moeten terugbetalen?

Uw organisatie moet zelf de voorwaarden die aan verschillende regelingen verbonden zijn hierop controleren. Neem in geval van vragen contact op met uw contactpersoon bij de gemeente en raadpleeg eventueel een adviseur of (uw) accountant voor nader advies. 

Moet ik verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie?

Ja, dat moet. Voor een subsidie tot en met € 10.000 volstaat een eenvoudige verantwoording. Als de subsidieverlening hoger is dan € 10.000,- dan moet de subsidieontvanger na afloop een inhoudelijk en financieel verslag indienen. Voor subsidies van meer dan € 50.000 kan de gemeente een accountantsverklaring vragen. In hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Beverwijk 2016(externe link) vindt u de regels die gelden voor het verantwoorden van de subsidie.

Mijn vraag staat er niet bij, waar kan ik terecht voor informatie?

U kunt uw vraag stellen door dit contactformulier in te vullen of door telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers via 0251 256 256. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.