De provincie Noord-Holland en gemeenten Beverwijk en Velsen werken samen om twee nieuwe busbanen te realiseren bij station Beverwijk. Ook werken we aan de aanleg van een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.

Van te voren is regelmatig overleg geweest met de fietsersbond en met het wijkplatform Velsen-Noord. Tijdens de participatiebijeenkomsten zijn de inwoners van Velsen-Noord en andere belanghebbenden geïnformeerd. Dankzij deze bijeenkomsten is de voet-fietsoversteek gelijkvloers gebleven. Dit staat ook in het voorlopig ontwerp.

Het voorlopig ontwerp en de uitleg heeft u van 5 maart tot 1 mei 2020 kunnen bekijken. De reacties op het voorlopig ontwerp hebben wij beantwoord. Deze kunt u terug vinden in de inspraakrapportage

Hoe nu verder?

De provincie gaat nu het contract met de aannemer opstellen. De aanbesteding gaat in 2021 van start. Dit is een procedure waarbij bedrijven een offerte kunnen sturen voor een opdracht van de overheid.

Daarna wordt het Definitief Ontwerp gemaakt. De voorgestelde aanpassingen worden zoveel mogelijk verwerkt. Dit vindt eind 2021/begin 2022 plaats. Tijdens het maken van het Definitief Ontwerp worden over een aantal uitvoeringsvraagstukken participatiesessies gehouden. Deze participatiesessies zijn met belanghebbenden. Zij kunnen aan de vraagstukken meer invulling geven.

Meer informatie?

Alle informatie over het project HOV-station (hoogwaardig openbaarvervoernetwerk) staat op de website van de Provincie Noord-Holland

Heef deze informatie u geholpen?