In een andere gemeente stemmen (kiezerspas)

Wilt u op donderdag 6 juni in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

  • Het verzoek wordt niet ingewilligd als u bij volmacht aan de verkiezingen deelneemt.
  • Als uw verzoek wordt ingewilligd wordt uw stempas omgezet in een kiezerspas. Een kiezerspas kan niet worden vervangen als u deze kwijtraakt.

Een kiezerspas kan na 5 juni 12:00 uur niet meer worden aangevraagd.