Herinrichting van Kennemerhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Definitief Ontwerp (DO) van de Kennemerhof vastgesteld. Dit ontwerp is opgesteld nadat omwonenden een reactie hebben kunnen geven op het Voorlopig Ontwerp.

De rijbaan en de trottoirs worden voorzien van nieuwe verharding. Ook worden de parkeerplaatsen anders ingedeeld, zonder dat het aantal vakken minder wordt. De schuin ingestoken parkeervakken halen we weg, hier komen langsparkeervakken. Tussen deze langsparkeervakken en de nieuwe woningen komt nu een breder trottoir. Dit trottoir sluit qua hoogte goed aan bij de deuren naar de woningen.

Nieuwe bomen en beplanting

Het groenvak tussen de haakse vakken en de woningen met nummers 6 tot en met 16 wordt verkleind. Op deze manier kunnen de parkeervakken anders worden gesitueerd. De twee bomen in dit groenvak verdwijnen en worden vervangen door nieuwe bomen. Ook komt er nieuwe beplanting.

Bekijk hier het Definitief Ontwerp voor Kennemerhof

Het Definitief Ontwerp is te zien via deze tekening. Met een blauwe lijn is aangegeven om welk groenvak het precies gaat. Door dit vak te verkleinen kunnen we op deze plek een aantal extra parkeerplaatsen realiseren. Hierdoor blijft het totaal aantal parkeervakken gelijk.

Ook afvoer regenwater aangepast

Om wateroverlast tegen te gaan, verbeteren we de waterafvoer via de weg. Onder de rijweg leggen we een waterbergende fundering aan, met daaronder een regenwaterriool. Via dit riool kan regenwater beter in de bodem verdwijnen.

Inspraak is niet meer mogelijk

We hebben diverse reacties ontvangen van bewoners en omwonenden. Deze inspraak is beoordeeld en waar nodig heeft dit tot een aanpassing op het ontwerp geleid. Via onderstaande link is de beantwoording van de reacties te bekijken.

Uitvoering start na de zomer

Ons streven is om na de zomervakantie de herinrichting van het Kennemerhof uit te voeren. Direct omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen?

Algemene vragen of reacties kunt u nog wel indienen. Dat kan via info@beverwijk.nl of per telefoon via 0251 - 256 256.