Kennemerhof

Van 21 mei t/m 26 juli vinden er werkzaamheden plaats in het Kennemerhof tussen Baanstraat en Zeestraat door Wijcker Infra.
De werkzaamheden houden straat-, openbare verlichtings- en rioleringswerkzaamheden in.

Er is geen omleidingsroute en er wordt met de bewoners gecommuniceerd hoe zij bij de parkeerplaatsen kunnen komen.
Er wordt geen formele omleidingsroute gerealiseerd omdat het hier geen doorgaande route betreft.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer T. Verhoef (0251) 256 256.