Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau in onze gemeente starten? Dan moet u een aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders tot registratie. De juiste formulieren vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Hoe werkt het?

Na ontvangst van een aanvraag toetst de gemeente op volledigheid. De gemeente toetst niet of de ingediende documenten aan de eisen voldoen, dit doet de GGD. Binnen 10 weken na ontvangst nemen wij, op basis van het advies van de GGD, een besluit of de opvang mag starten. Daarna wordt de opvang wel of niet opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Iedereen kan dit register raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl(externe link).

Vanaf januari 2017 zijn wij in samenwerking met de GGD gestart met het Nieuwe Toezicht 'Streng aan de Poort' . Dit betekent dat de GGD een aanvraag tot registratie intensiever onderzoekt, controleert en beoordeelt. Wat dit voor u betekent, kunt u lezen in de ‘Korte uitleg procedure Streng aan de Poort’ en de ‘Checklists documenten houder 2020’ onder de Downloads.

Wanneer de gegevens wijzigen, moet u deze doorgeven aan burgemeester en wethouders met een wijzigingsformulier op de website van de rijksoverheid. Ouders/verzorgers die gebruikmaken van een geregistreerde vorm van kinderopvang, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de Belastingdienst.
 

Aanvullende informatie

U moet u vooraf goed te oriënteren op wat er allemaal nodig is om een kindercentrum of gastouderbureau te starten. Aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. En welke informatie u moet meesturen met de aanvraag. Voor meer informatie voor het starten van een bedrijf staat op de website van de Rijksoverheid(externe link) en Ondernemersplein(externe link).

Om een kindercentrum te mogen starten moet de locatie ook passen binnen de gemeentelijke bestemming en voldoen aan de omgevingsvergunning “brandveilig gebruik”. Als dit niet in orde is, dient u een aanvraag omgevingsvergunning in op www.omgevingsloket.nl(externe link)

De toezichthouder kinderopvang van de GGD Kennemerland(externe link) controleert de kindercentra.
 

Heeft deze informatie u geholpen?