Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, een werkwijze, de dienstverlening of over ambtenaren of college- en raadsleden. Op het moment dat u een klacht indient, start de klachtenprocedure. Voor inlichtingen kunt u vooraf telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator 0251 256 256.

Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan hoort u van de klachtencoördinator de reden hiervan. U krijgt in ieder geval binnen 6 weken bericht.

Soms kunt u uw klacht mondeling toelichten tijdens een hoorzitting waarbij ook de behandelend ambtenaar aanwezig is. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u de klacht binnen 1 jaar na de uitspraak indienen op de website van de Nationale Ombudsman(externe link).

In de volgende gevallen kan geen klacht worden ingediend:

  • een klacht die al eerder is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld, kan niet opnieuw behandeld worden;
  • een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan;
  • wanneer u bezwaar had kunnen maken;
  • u beroep kunt of had kunnen aantekenen;
  • over dat wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit;
  • de rechtbank al een uitspraak heeft gedaan;
  • er al een opsporingsverzoek loopt;
  • uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is;
  • u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven.

Klacht of melding openbare ruimte

Wilt u een melding of klacht over de openbare ruimte doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van Fixi. Maak een melding via Melding openbare ruimte of de Fixi app. De Fixi app is beschikbaar voor de besturingssystemen iOS(externe link) en Android(externe link).

Privacy

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens binnen de gemeentelijke organisatie alleen worden verstrekt aan diegenen die bij de behandeling betrokken zijn.

Overige vragen of reacties

Voor overige vragen of reacties kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?